Decentralized.


– Such a network is sometimes called a “decentralized” network, because complete reliance upon a single point is not always required.1

“Tilhører”: Ei lokativ lydreise

Jon Hoem er Førsteamanuensis på Høgskulen i Bergen, senter for nye medier. Han forskar på blant anna webmedier og lokative medier. — «Tilhører» er både eit kunstprosjekt og eit forsøk der vi prøvar ny teknologi, seier Hoem. Kan redaksjonar dra nytte av eit slikt... les mer

NewsCloud: – Ein app for avisredaksjonar?

– Godt innhald må framleis skapast som før, men det kan bli formidla på nye og originale måtar, seier Bjørnar Tessem. – Vi har laga ein app der brukaren kan lese Bergens Tidende-artiklar frå 2012 til 2015 utifrå kvar i byen dei er.                                    ... les mer
1Baran “On Distributed Communications Networks”, side 1. Baran, Paul. “On Distributed Communications Networks”IEEE Transactions on Communications Systems 12, nr 1 (1964): side 1.