INJECT


INJECT på TekLab

Universitetet i Bergen deltek i EU-prosjektet frå 1. Januar 2017 og vil ha ei rolle i den første iterasjonen med å utforme det første INJECT-økosystemet. INJECT skal testast i tre avisredaksjonar i Noreg, Hordaland, Sunnhordland og Hallingdølen.

Samarbeidspartnarar