Prosopo


Prosopo på TekLab

Prosopo er eit verktøy for bruk av datasyn i fotojournalistikk, utvikla i Bergen frå 2016. Med utgangspunkt i eit ansikt vert det laga eit «gjennomsnittsansikt» som anonymiserer personen utan at han/ho vert ugjenkjenneleg som type. Eit anonymisert barneansikt er framleis eit barneansikt, men det avbildar ikkje lenger ein unik, individuell person.

Teknologi
Kunstig intelligens-baserte teknologiar for ansiktsgjenkjenning, maskin-læring, deep learning, nevrale nettverk, ein Android app for mobiltelefonar.

Verdiorientering
Dette er eit transgressivt utviklingsprosjekt som skal utforda rådande normer. Prosjektet brukar responsible research and innovation (RRI) for å takla dei etiske utfordringane som oppstår når ein manipulerer “verkelegheita” i journalistisk samanheng.

Verna: – Jeg kan ikke se noen stor nytteverdi

Journalist i Bergens Tidende, Jon Tufto, er skeptisk til Prosopo. Han mener det ville være uaktuelt å bruke gjennomsnitts-ansikts-anonymisering i alvorlige kriminalsaker. Skriven av: Camilla Lien Publisert: 07.08.2017 Send e-post LinkedIn Det siste året har Prosopo... read more

Verna: Kunstig intelligens utforder presseetikken

Forskningsprosjektet Prosopo har det siste året utforsket visuelle verktøy basert på kunstig intelligens for å utfordre Vær Varsom plakaten. Skriven av: Camilla Lien Publisert: 07.08.2017 Send e-post LinkedIn – Kunstig intelligens tar seg av ansiktsgjenkjenningen, og... read more

Verna: Gambling med skjør troverdighet

I en verden hvor den amerikanske presidenten konstant sår tvil om journalisters integritet er det blitt viktigere enn noen gang å sikre at idealet om journalistisk integritet ivaretas. Men er Vær Varsom plakatens etiske retningslinjer urokkelige i den norske... read more

Samarbeidspartnarar

Deltakarar:

Lars Nyre, professor ved UiB.

Bjørnar Tessem, professor ved UiB.

Joar Midtun, master i informasjonsvitskap UiB.

Simen Karlsen, master i informasjonsvitskap UiB.

Astrid Gynnild, professor ved UiB og leiar for VisMedia-prosjektet.

Camilla Lien, masterstudent ved UiB og vitskapsjournalist i TekLab.

Finansiering:

NFR-prosjektet VisMedia.

Lenker på nettet:

Vismedia si heimeside: http://vismedia.org