TekLab får støtte frå Forskingsrådet


Frå hausten kan TekLab auka aktiviteten på grunn av ei tildeling på fleire hundre tusen kroner frå Forskingsrådet. Midlane skal gå til nettverksbygging rundt temaet immersive medier og kunstig intelligens.

Anbefalt for deg

Prosopo

Prosopo er eit verktøy for bruk av datasyn i fotojournalistikk, utvikla i Bergen frå 2016. Med utgangspunkt i eit ansikt vert det laga eit “gjennomsnittsansikt” som anonymiserer personen utan at han/ho vert ugjenkjenneleg som type.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.