Omvisning: TekLab - Studentinnovasjoner fra Media City Bergen

Online

TekLab er et prosjekt for å støtte opp under utvikling av samfunnsnyttig og grensesprengende teknologi for medier og kommunikasjon blant studenter ved MCB. På denne omvisningen skal TekLab vise fram flere spennende studentarbeid, som er et resultat av innovasjonspedagogikken som blir praktisert på medieutdanningene ved medieklyngen Media City Bergen. ‍Dette er en unik mulighet til […]

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram