Mediebruk


Mediebruk

For TekLab handler mediebruk om hvordan vi mennesker bruker, tolker og handler med hensyn til alle former for medieinnhold og medieteknologi i dag, og hva vi kan ha behov for i fremtiden. Mediebruk handler også om de etiske og praktiske utfordringene og diskusjonene, og hvordan forskningen kan gripe fatt i disse.

Her finner du tekster som ikke passer under TekLabs kategorier “Prototypar for journalistikk” eller “Studentprosjekt”. Dette er intervjuer, essays og artikler om tema som er relevante for TekLabs profil: En tverrfaglighet som kombinerer humaniora og teknologiske fag for å utforske mediebruk.