AI Narrator


AI Narrator på TekLab

AI Narrator er en hypotetisk prototype på en Kunstig Intelligens (eller «Artificial Intelligence»), som fremdeles befinner seg tidlig i planleggingsfasen. Prototypen skal kunne ha evnen til å skape og samle innhold, slik at det resulterer i en meningsfull fortelling basert på databehandling i sanntid. Prototypen skal også kunne presentere denne fortellingen på den måten som best passer den menneskelige brukeren.

AI Narrator er et autonomt medium, og bør være i stand til å utføre oppgaver som å presentere lokale nyheter, fortellinger, dokumentarer, historieprogram, faktainformasjon, musikk, reklame og mer for brukeren.

 

Teknologi

AI Narrator er smarttelefon-basert, og skal brukes i kombinasjon med AR-briller og øretelefoner.

AR («Augmented Reality», eller «utvidet virkelighet» på norsk) er en teknologi som kombinerer data fra den fysiske verden med virtuell data; for eksempel ved hjelp av grafikk og lyd. Man får et ekstra lag av informasjon som ikke erstatter virkeligheten, men som utvider den på ulike måter.

Fortellingene og medieformene skal i teorien bli tilpasset brukerens bevegelser, følelsesmessige tilstand, og andre aspekter ved brukerens identitet. Denne tilpassingen skal blant annet være mulig ved at AI Narrator bruker biometrisk teknologi som eye tracking («blikksporing») og face recognition («ansiktsgjenkjenning»).

Blikksporing er en teknologi som sporer menneskets øyebevegelser, slik at den til enhver tid vet akkurat hvor mennesket som blir sporet ser.

Ansiktsgjenkjenning er en metode for identifisering av mennesker ved hjelp av fotografering og maskinell analyse av ansiktstrekk. Metoden er blant annet brukt i biopass-kontroller.

 

Verdiorientering

Prosjektet har to sentrale tilnærmingsmåter: 1) Mediedesign som utforsker teknologier for best mulig opplevelse av fortellinger i alle situasjoner, og 2) Responsible Research and Innovation (RRI), eller “ansvarlig forskning og innovasjon”.

Innen RRI er intensjonen at samfunnsaktører (forskere, borgere, lovmakere og forretningsvirksomheter osv.) skal samarbeide gjennom hele forsknings- og innovasjonsprosessen. Dette er for å sikre at både prosessen og resultatene møter samfunnets verdier, behov og forventninger. Mens TekLab utvikler AI Narrator videre, vil man være særlig opptatt av å verne om brukerens privatliv og personlige informasjon.

 

Lokanytt: AI Narrators historie

AI Narrator het tidligere Lokanytt. Lokanytt-prosjektets mål var å utvide eksisterende kunnskap og stimulere til fornyelse i lokaljournalistikken. Lokale medier trenger mer og mer hjelp utenfra for å holde tritt med den teknologiske utviklingen. Derfor ville Lokanytt involvere lokale aviser i den stegvise utviklingen av en AI-teknologi som kunne kontrollere og delvis automatisere nyhetsproduksjonen deres i fremtiden.

I 2019 er AI Narrator som konsept fremdeles under utvikling, men har ikke lenger det ensrettede fokuset på lokaljournalistikk som Lokanytt hadde.

Teknologien AI Narrator baserer seg på er fremdeles den samme som Lokanytt: AI, AR-briller, hodetelefoner og smarttelefoner.

Verdiorienteringen til AI Narrator ligner også på verdiorienteringen hos Lokanytt, med et fokus på mediedesign og RRI.

Automated Storytelling in the Future

  The AI Narrator is a hypothetical prototype of a smartphone-based artificial Intelligence agent to be used in combination with AR glasses and headphones.     Written by: Ingvild Abildgaard Jansen Photo: Gunnhild Sofie Vestad and Jon Hoem Published:... read more

AI Narrator: Fortellinger som passer brukeren

  TekLab arrangerer tverrfaglige seminarer i Norge og andre land for å utvikle konseptet til en autonom forteller basert på kunstig intelligens.   Skrevet av: Ingvild Abildgaard Jansen Foto: Gunnhild Sofie Vestad Publisert: 21.01.2019 av Ingvild Abildgaard... read more

Omsluttende journalistikk. Hva er nå det?

  Det er lett å være kritisk til de vidløftige ideene i Lokanytt. Lar dette seg virkelig gjennomføre? Hvor trygt er det egentlig å bruke AR-briller? Vil lokalaviser være interesserte i å teste ut en såpass rar teknologi? Hvordan kan man unngå å utlevere brukernes... read more

Hva er Lokanytt-prosjektet?

  Lokanytt er et prosjekt som handler om å skape fremtidsrettet teknologi til lokaljournalister. Prosjektet er drevet av Lars Nyre og Institutt for informasjons- og medievitenskap ved Universitetet i Bergen. Ledergruppen holder til på Media City Bergen. På hvilke... read more

Capsule.fm anmeldelse

  “Welcome” sier en rolig stemme idet du logger deg på Capsule.fm. Uttalen er ikke plettfri, men langt bedre enn forventet av en kunstig stemme. “My name is Miranda” fortsetter hun. Telefonen ligger på bordet foran meg mens jeg lytter spent til fortsettelsen med... read more

“Tilhører”: Ei lokativ lydreise

  Jon Hoem er Førsteamanuensis på Høgskulen i Bergen, senter for nye medier. Han forskar på blant anna webmedier og lokative medier. — «Tilhører» er både eit kunstprosjekt og eit forsøk der vi prøvar ny teknologi, seier Hoem. Kan redaksjonar dra nytte av eit... read more

Samarbeidspartnarar

Finansiering:

Støttemidler frå UH-Nett Vest, tildelt i november 2018.

Støttemidler frå SAMKUL-programmet (Noregs forskningsråd), tildelt i juni 2018.

Støttemidler frå UH-nett Vest, tildelt i januar 2018.

Små driftsmidler frå Universitetet i Bergen, 2017 – 2018.

 

Deltakarar:

Lars Nyre, professor ved Institutt for Informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen.

Ingvild Abildgaard Jansen, vitenskapelig assistent ved Institutt for Informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen.

Bjørnar Tessem, professor ved Institutt for Informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen.

Jon Hoem, førsteamanuensis ved Institutt for kunstfag, Høgskulen på Vestlandet.

Ana Sanchez Laws, førsteamanuensis ved Institutt for film og animasjon, Høgskulen i Volda.

Paul Bjerke, professor ved Avdeling for mediefag, Høgskulen i Volda.

AI Narrator-prosjektet (tidligere Lokanytt-prosjektet):

November 2018 ble det søkt om vidare støtte til TekLab og AI Narrator-prosjektet frå UH-Nett Vest.

25. april 2018 ble det søkt om støtte til Lokanytt fra IKT PLUSS (Norges forskningsråd).

14. februar 2018 ble det søkt om støtte til TekLab fra SAMKUL (Samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger), et program under Norsk forskningsråd.

Fikk i januar 2018 tildelt 200 000 kroner fra UH-Nett Vest (Universitets – og høgskolenettverket på Vestlandet) for å utvikle en større søknad om støttemidler.

Media City Bergen og Høgskulen i Volda vil være AI Narrator-prosjektets to hoved-campus.

Vil involvere bachelor- og masterstudenter, doktorgradsstudenter, og forretningspartnere.