Lokanytt


Lokanytt på TekLab

Lokale medier trenger mer og mer hjelp utenfra for å holde tritt med den teknologiske utviklingen. Lokanytt-prosjektets mål er å utvide eksisterende kunnskap og stimulere til fornyelse i lokaljournalistikken. Lokanytt vil involvere lokale aviser i den stegvise utviklingen av en AI-teknologi som kan kontrollere og delvis automatisere nyhetsproduksjonen deres i fremtiden.

Teknologi
En ny AI- og AR-drevet teknologi som presenterer redaksjonelt og kommersielt innhold til «lesere» ved å bruke smarttelefoner. Kunstig intelligens, lokasjonsbaserte tjenester, og grensesnitt med utvidet virkelighet.

Verdiorientering
Lokanytt ønsker å hjelpe lokaljournalistikken og bidra til at etablerte lokalaviser kan opprettholde driften i møte med konkurransen fra disruptive aktører. Prosjektet har to sentrale tilnærmingsmåter: 1) Mediedesign som utforsker teknologier for best mulig opplevelse av nyheter i alle situasjoner, og 2) Responsible Research and Innovation (RRI), eller “ansvarlig forskning og innovasjon”. Innen RRI er intensjonen at samfunnsaktører (forskere, borgere, lovmakere og forretningsvirksomheter osv.) skal samarbeide gjennom hele forsknings- og innovasjonsprosessen. Dette er for å sikre at både prosessen og resultatene møter samfunnets verdier, behov og forventninger.

Omsluttende journalistikk. Hva er nå det?

  Det er lett å være kritisk til de vidløftige ideene i Lokanytt. Lar dette seg virkelig gjennomføre? Hvor trygt er det egentlig å bruke AR-briller? Vil lokalaviser være interesserte i å teste ut en såpass rar teknologi? Hvordan kan man unngå å utlevere brukernes... read more

Hva er Lokanytt-prosjektet?

Lokanytt er et prosjekt som handler om å skape fremtidsrettet teknologi til lokaljournalister. Prosjektet er drevet av Lars Nyre og Institutt for informasjons- og medievitenskap ved Universitetet i Bergen. Ledergruppen holder til på Media City Bergen. På hvilke... read more

Capsule.fm anmeldelse

“Welcome” sier en rolig stemme idet du logger deg på Capsule.fm. Uttalen er ikke plettfri, men langt bedre enn forventet av en kunstig stemme. “My name is Miranda” fortsetter hun. Telefonen ligger på bordet foran meg mens jeg lytter spent til fortsettelsen med... read more

“Tilhører”: Ei lokativ lydreise

Jon Hoem er Førsteamanuensis på Høgskulen i Bergen, senter for nye medier. Han forskar på blant anna webmedier og lokative medier. — «Tilhører» er både eit kunstprosjekt og eit forsøk der vi prøvar ny teknologi, seier Hoem. Kan redaksjonar dra nytte av eit slikt... read more

Samarbeidspartnarar

Finansiering:

Støttemidler fra UH-nett Vest, tildelt i januar 2018

Små driftsmidler fra Universitetet i Bergen, 2017 – 2018

 

Deltakarar:

Lars Nyre, professor ved Institutt for Informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen.

Ingvild Abildgaard Jansen, vitenskapelig assistent ved Institutt for Informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen.

Bjørnar Tessem, professor ved Institutt for Informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen.

Jon Hoem, førsteamanuensis ved Institutt for kunstfag, Høgskulen på Vestlandet.

Ana Sanchez Laws, førsteamanuensis ved Institutt for film og animasjon, Høgskulen i Volda.

Paul Bjerke, professor ved Avdeling for mediefag, Høgskulen i Volda.

Lokanytt-prosjektet:

Fikk i januar 2018 tildelt 200 000 kroner fra UH-Nett Vest (Universitets – og høgskolenettverket på Vestlandet) for å utvikle en større søknad om støttemidler.

14. februar ble det søkt om støtte til TekLab fra SAMKUL (Samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger), et program under Norsk forskningsråd.

25. april 2018 ble det søkt om støtte til Lokanytt fra IKT PLUSS (Norges forskningsråd).

Media City Bergen og Høgskulen i Volda vil være Lokanytt-prosjektets to hoved-campus.

Vil involvere et stort antall bachelor- og masterstudenter, tre doktorgradsstudenter, og mange forretningspartnere.