Bergen Journalism Lab
Bergen Journalism Lab er eit initiativ for å eksperimentera med design og innovasjon i tilknytning til nye medier for journalistikk. På onsdag diskuterer me koblingar mellom «responsible research innovation» (RRI), eit viktig nytt paradigme i Horizon2020 og NFR sine utlysingar, og forskingsbasert utvikling av nye medier.

Roger Strand: “Responsible Research and Innovation”