AI Narrator: Fortellinger som passer brukeren

TekLab arrangerer tverrfaglige seminarer i Norge og andre land for å utvikle konseptet til en autonom forteller basert på kunstig intelligens.
Publisert: 21. januar 2019

Støtte til seminarvirksomhet fra SAMKUL

I januar 2018 mottok TekLab støtte fra UH-Nett Vest (Universitets – og høgskolenettverket på Vestlandet) for å kunne utvikle en større søknad om støttemidler til TekLab.

UH-nett Vest er et formelt nettverk mellom fire institusjoner: Universitetet i Bergen, Høgskolen i Bergen, Høgskulen i Sogn og Fjordane og Høgskolen Stord/Haugesund. Nettverket skal bidra til å styrke høyere utdanning og forskning ved institusjonene gjennom et forpliktende nettverkssamarbeid. Lærerutdanning og forskningssamarbeid har et hovedfokus i samarbeidet.

På grunnlag av støttemidlene fra UH-Nett Vest, kunne TekLab så søke om støttemidler fra SAMKUL-programmet i februar 2018. Søknaden ble planlagt og utført av TekLabs prosjektleder og professor i nye medier, journalistikk og teknologi ved UiB, Lars Nyre, og medievitenskapelig assistent for TekLab, Ingvild Abildgaard Jansen.

SAMKUL forskningsprogram i regi av Norges forskningsråd. SAMKUL ønsker blant annet å støtte prosjekter som viser hvordan forskning med kulturelle perspektiver kan øke folks forståelse for – og hjelpe dem til å takle – nåværende samfunnsmessige endringer innenfor området “teknologi og materielle omgivelser. Dette gjør SAMKUL svært relevant for TekLab.

Støttemidlene vi mottok fra SAMKUL-programmet i juni 2018 gjorde det mulig for oss å arrangere et TekLab-seminar i London, hvor vi samlet deltakere fra ulike norske og utenlandske universiteter og høyskoler. Seminaret ble holdt 29. og 30. november 2018.

AI NARRATOR: Professor Bjørnar Tessem ved Universitetet i Bergen er hjernen bak “AI Narrator”. Her forklarer han konseptet, mens professor Lars Nyre (t.h., også UiB) og førsteamanuensis Cato Wittusen (foran) ved Universitetet i Stavanger lytter. Foto: Gunnhild Sofie Vestad.

AI Narrator i London

Hovedfokuset til seminaret i London var AI Narrator, en smarttelefon-basert Kunstig Intelligens (eller «Artificial Intelligence») som skal brukes i kombinasjon med AR-briller og øretelefoner. AI Narrator er en hypotetisk prototype, og befinner seg fremdeles tidlig i planleggingsfasen.

Det skriftlige innspillet til seminaret, et såkalt “position paper”, presenterer et kollektivt tankeeksperiment hvor et forskningsteam kan konstruere en AI-prototype hvis de gir den de riktige instruksjonene. Prototypen skal kunne ha evnen til å skape og samle innhold, slik at det resulterer i en meningsfull fortelling basert på databehandling i sanntid. Prototypen skal også kunne presentere denne fortellingen på den måten som best passer den menneskelige brukeren.

AI Narrator er et autonomt medium, og bør være i stand til å utføre oppgaver som å presentere lokale nyheter, fortellinger, dokumentarer, historieprogram, faktainformasjon, musikk, reklame og mer. Narrativene og medieformene skal i teorien bli tilpasset brukerens bevegelser, følelsesmessige tilstand, og andre aspekter ved brukerens identitet.

AI Narrator-prosjektet het tidligere Lokanytt. Lokanytt-prosjektets mål var å utvide eksisterende kunnskap og stimulere til fornyelse i lokaljournalistikken. Lokanytt ville involvere lokale aviser i den stegvise utviklingen av en AI-teknologi som kunne kontrollere og delvis automatisere nyhetsproduksjonen deres i fremtiden. AI Narrator som konsept er fremdeles under utvikling, men har ikke lenger det ensrettede fokuset på lokaljournalistikk som Lokanytt hadde.

Tverrfaglig samarbeid om IKT og medier

Hovedformålet til seminaret var å bygge et grunnlag for konstruktive diskusjoner om realismen i å lage en teknologi som AI Narrator: For eksempel hvem som skal bruke den, hvordan og hvorfor den skal brukes, samt etiske diskusjoner rundt personvern, redaksjonelt ansvar og samfunnsoppdrag. Derfor hadde deltakerne våre på forhånd blitt bedt om å presentere sine egne kompetanseområder og å relatere presentasjonene sine til konseptet AI Narrator.

TekLab-nettverket ønsker alltid å oppfordre til tverrfaglige samarbeid mellom humaniora og teknologi-baserte fagfelt. Seminardeltakerne hadde derfor ulike fagfelt og bakgrunner, slik at vi kunne få ulike perspektiver på AI Narrator-prosjektet. Fagfeltene var: Medievitenskap, informasjonsvitenskap, informatikk, nye medier, journalistikk, datavitenskap, medie- og interaksjonsdesign, mediekunst og filosofi.

Seminar i Stavanger

Jon Hoem er førsteamanuensis i digitale medier ved Høgskulen på Vestlandet, og en av TekLabs sentrale medlemmer. I november 2018 sikret Hoem videre støttemidler til TekLab og AI Narrator-prosjektet fra UH-Nett Vest.

På grunn av tildelingen av støttemidler fra UH-Nett Vest, er det planlagt et nytt TekLab-seminar i vårsemesteret i 2019 – denne gangen i Stavanger. Arrangør er førsteamanuensis i filosofi ved Universitetet i Stavanger, Cato Wittusen.

Seminaret i Stavanger vil gjøre det mulig å fortsette diskusjonene om AI Narrator som ble startet opp under seminaret i London.

AUTOMATISERING: Postdoktor Cristina Marco (i midten) fra NTNU snakker om automatisering av redaksjonelle prosesser ved hjelp av ny teknologi. Høyskolelektor Kjetil Vaage Øie (t.v.) og dekan Audhild Gregoriusdotter Rotevatn (t.h.) ved Høgskulen i Volda lytter. Foto: Gunnhild Sofie Vestad.

Publisert: 21. januar 2019
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram