Om TekLab


TekLab har tre formidlingsføremål

1. Presentera prototypar som er under utvikling i vårt akademiske nettverk.

2. Skriva kritisk og etterretteleg vitskapsjournalistikk om desse prototypane og andre relevante utviklingsprosjekt.

3. Arrangera seminar der forskarar, studentar og gjester presenterer prototypar på nye mediedesign, og diskuterer dei i plenum.

Deltakande personar

LARS NYRE

LARS NYRE

Professor

Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen. 

Professor, nye medier, journalistikk og teknologi.

Lars Nyre er prosjektleder for TekLab og ansvarlig redaktør for teklab.uib.no. Nyre har publisert en rekke artikler innenfor den nye fagdisiplinen “media system design”.  Nyre var leder for den norske grenen av prosjektet Horizon 2020 Innovation Action INJECT (2017-2018). Nyre bidrar til det medievitenskapelige forskningsprosjektet VisMedia (NFR)  og det informasjonsvitenskapelige forskningsprosjektet NewsAngler (NFR).

E-post // Nettside

INGVILD ABILDGAARD JANSEN

INGVILD ABILDGAARD JANSEN

Vitenskapsjournalist og vitenskapelig assistent

Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen.

Master i medievitenskap. Mastergradsoppgaven omhandlet lytterlojalitet i podkasting (Jansen, 2017).

Ingvild A. Jansen har erfaring som seminarleder i medievitenskap og som vitenskapelig assistent på andre UiB-prosjekter. Hun har også erfaring fra Fagutvalget ved InfoMedia, Studentradioen og ulike andre organisasjoner. På fritiden bidrar hun til å arrangere den internasjonale animasjonsfilmfestivalen ReAnima.

E-post // Nettside

BJØRNAR TESSEM

BJØRNAR TESSEM

Professor

Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen.

Professor i informasjonsvitenskap.

Bjørnar Tessems kompetanseområder er kunstig intelligens, Bayesianske nettverk, kvalitative forskningsmetoder, programvareutvikling, kontekst-sensitivitet, mobil programvare og semantiske teknologier. Tessem bidrar til det informasjonsvitenskapelige forskningsprosjektet NewsAngler. Han har medforfattet flere publikasjoner om teknologiske innovasjoner i journalistikken.

E-post

ALEKSANDER TONHEIM

ALEKSANDER TONHEIM

Webdesigner og systemutvikler

Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen.

M.Sc. i informasjonsvitenskap.

Aleksander Tonheim er webmaster for teklab.uib.no. Utviklet logo og designmal, strategi for formidling og utformet nettsiden. Har også erfaring som vitenskapelig assistent for EU-prosjektet ”INJECT – Innovation Journalism Enhanced Creativity tools” og prosjektet HI-TRAIN. For tiden ansatt som systemutvikler hos Stacc Insight.

E-post // Nettside

JON ØIVIND HOEM

JON ØIVIND HOEM

Førsteamanuensis

Institutt for kunstfag, Høgskolen på Vestlandet.

Førsteamanuensis i digitale medier.

Jon Hoem underviser og forsker på nye, digitale medier. For tiden er forskning og utvikling særlig knyttet til robotassistert undervisning, sfæriske medier, utforsking av interaktiv installasjonskunst og bruk av mobilteknologi. Hoem leder forskernettverket IKT og medier i UH-nett Vest, og sitter i arbeidsgruppen for digitalt samarbeid i UH-nett Vest.

E-post // Nettside

Alumni

YAN CAI

YAN CAI

Tidligere Visualisation designer

Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen.

Vienna University of Technology.

E-post

CHRISTINE MÆLAND

CHRISTINE MÆLAND

Tidligere vitenskapsjournalist

Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen.

E-post

INGRID AARSETH JOHANNESSEN

INGRID AARSETH JOHANNESSEN

Tidligere vitenskapsjournalist

Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen.

CAMILLA MJØEN LIEN

CAMILLA MJØEN LIEN

Tidligere vitenskapsjournalist

Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen.

E-post

TekLab er eit akademisk nettverk for teknologiutvikling

 

Mediedesign
TekLab fremjer ein type forsking som forsøker å kombinera medievitskap og informasjonsvitskap, slik at kunstig intelligens og andre avanserte teknologiar kan brukast best mogeleg for offentlegheita. Denne typen forsking kan kallast mediedesign eller kommunikasjonsdesign. Forskarne lagar prototypar på nye medier, og testar dei kvantitativt og kvalitativt saman med ulike brukargrupper for så å publisera funn og tolkingar av materialet. Slik teknologisk orientert medievitskap står på utsida av normalvitskapen, i hvert fall i norsk samanheng. Den står både i kontrast til etablert medievitskap ved ikkje å vera særleg analytisk, og i kontrast til informasjonsvitskap ved berre å dreia seg om medier og kommunikasjon. Mediedesign har større vekt journalistikk og den demokratiske offentlegheita enn informasjonsvitskapen tradisjonelt har pleid å ha, og større vekt på programmering, design og brukartesting enn medievitskapen tradisjonelt har pleid å ha. Mediedesign er avhengig av tverrfaglege team med blant anna humanistar, informasjonsvitarar, økonomar, journalistar, programmerarar, designarar, forretningsutviklar og UX-folk. TekLab sitt fremste mål er å laga ein arena der slike folk kan møtast og verta inspirert til samarbeid om nye prototypar.

Deltakande institusjonar

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen

Institutt for informasjons- og medievitenskap

Det samfunnsvitenskapelige fakultet


Kart

Besøksadresse

Lars Hilles gate 30, 5007 Bergen

Institutt for informasjons -og medievitenskap,

Media City Bergen,

Universitetet i BergenAktør-nettverkteori frå Bruno Latour