TekLab-teamet


TekLab-teamet er de mest aktive deltakerne i TekLab-nettverket. Dette er personene som i hovedsak tar initiativ til å sørge for research, planlegging, organisering og finansiering med hensyn til TekLabs prosjekter. Disse deltakerne står også for driften av TekLabs nettsted, og skaper innholdet til nettstedet.

Nåværende TekLab-team

LARS NYRE

LARS NYRE

Professor

Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen. 

Professor, nye medier, journalistikk og teknologi.

Lars Nyre er prosjektleder for TekLab og ansvarlig redaktør for teklab.uib.no. Nyre har publisert en rekke artikler innenfor den nye fagdisiplinen “media system design”.  Nyre var leder for den norske grenen av prosjektet Horizon 2020 Innovation Action INJECT (2017-2018). Nyre bidrar til det medievitenskapelige forskningsprosjektet VisMedia (NFR)  og det informasjonsvitenskapelige forskningsprosjektet NewsAngler (NFR).

E-post // Nettside

CATO WITTUSEN

CATO WITTUSEN

Førsteamanuensis

Institutt for medie- og samfunnsfag, Universitetet i Stavanger.

Cato Wittusen er førsteamanuensis i filosofi ved UiS. Hans interesseområder innen forskning er Ludwig Wittgensteins filosofi, fenomenologi, estetikk, humanioras vitenskapsfilosofi, og filmfilosofi. Wittusen var med å opprette Nordic Wittgenstein Society, og er medlem av redaksjonsrådet til Nordic Wittgenstein Review.

E-post

BJØRNAR TESSEM

BJØRNAR TESSEM

Professor

Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen.

Professor i informasjonsvitenskap.

Bjørnar Tessems kompetanseområder er kunstig intelligens, Bayesianske nettverk, kvalitative forskningsmetoder, programvareutvikling, kontekst-sensitivitet, mobil programvare og semantiske teknologier. Tessem bidrar til det informasjonsvitenskapelige forskningsprosjektet NewsAngler. Han har medforfattet flere publikasjoner om teknologiske innovasjoner i journalistikken.

E-post

INGVILD ABILDGAARD JANSEN

INGVILD ABILDGAARD JANSEN

Vitenskapsjournalist og vitenskapelig assistent

Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen.

Master i medievitenskap. Mastergradsoppgaven omhandlet lytterlojalitet i podkasting (Jansen, 2017).

Ingvild A. Jansen har erfaring som seminarleder i medievitenskap og som vitenskapelig assistent på andre UiB-prosjekter. Hun har også erfaring fra Fagutvalget ved InfoMedia, Studentradioen og ulike andre organisasjoner. På fritiden bidrar hun til å arrangere den internasjonale animasjonsfilmfestivalen ReAnima.

E-post // Nettside

JON ØIVIND HOEM

JON ØIVIND HOEM

Førsteamanuensis

Institutt for kunstfag, Høgskolen på Vestlandet.

Førsteamanuensis i digitale medier.

Jon Hoem underviser og forsker på nye, digitale medier. For tiden er forskning og utvikling særlig knyttet til robotassistert undervisning, sfæriske medier, utforsking av interaktiv installasjonskunst og bruk av mobilteknologi. Hoem leder forskernettverket IKT og medier i UH-nett Vest, og sitter i arbeidsgruppen for digitalt samarbeid i UH-nett Vest.

E-post // Nettside

ALEKSANDER TONHEIM

ALEKSANDER TONHEIM

Webdesigner og systemutvikler

Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen.

M.Sc. i informasjonsvitenskap.

Aleksander Tonheim er webmaster for teklab.uib.no. Utviklet logo og designmal, strategi for formidling og utformet nettsiden. Har også erfaring som vitenskapelig assistent for EU-prosjektet ”INJECT – Innovation Journalism Enhanced Creativity tools” og prosjektet HI-TRAIN. For tiden ansatt som systemutvikler hos Stacc Insight.

E-post // Nettside

Alumni

YAN CAI

YAN CAI

Tidligere Visualisation designer

Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen.

Vienna University of Technology.

E-post

CHRISTINE MÆLAND

CHRISTINE MÆLAND

Tidligere vitenskapsjournalist

Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen.

E-post

INGRID AARSETH JOHANNESSEN

INGRID AARSETH JOHANNESSEN

Tidligere vitenskapsjournalist

Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen.

CAMILLA MJØEN LIEN

CAMILLA MJØEN LIEN

Tidligere vitenskapsjournalist

Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen.

E-post

Det samfunnsvitenskapelige fakultet


Kart

Besøksadresse

Lars Hilles gate 30, 5007 Bergen

Institutt for informasjons -og medievitenskap,

Media City Bergen,

Universitetet i Bergen