Biotopia

En unik og familievennlig læringsarena i VR: få nyheter og fakta om klima av et allvitende klima-orakel!
Biotopia i fugleperspektiv. Bilde tatt fra prototypespesifikasjonen.
Publisert: 14. august 2022

Prototypen Biotopia ble utviklet som en del av kurset "Design for mediebruk" våren 2022 ved Universitetet i Bergen i samarbeid med TV 2.

Studentene Håkon Lystad, Iselin Ågotnes Steffensen, Lukas William Larsen, Maja Sandvik og Sara Tumey Celik Nystad har i dette kurset utviklet en fremtidsrettet prototype for TV 2 Play ved bruk av VR- og AI-teknologi for voksne med barn i grunnskolealder.

Vil ha en enklere fremstilling av klimanyheter

Målgruppen for dette prosjektet var voksne med barn i grunnskolealder og i innsiktsarbeidet undersøkte studentene hvordan nyhetsformidling rundt klima oppleves av denne gruppen, særlig hva man trenger for å snakke med barn om klima. Funnene fra innsiktsarbeidet var blant annet at voksne ikke føler at de har nok kunnskap til å snakke med barna sine om klima, at de savner fokus på løsninger fremfor katastrofesaker i nyhetsbildet, og at målgruppen har behov for en enklere fremstillinger av klimarelatert forskning. Studentene brukte resultatene fra innsiktsarbeidet til utviklingen av konseptet og prototypen Biotopia.

En læringsarena om klima

Skjermbilde: Den virtuelle agenten Iris.

Biotopia en en prototype i VR som gir deg en læringsarena om klima! Du får nyheter og fakta kommuniseres gjennom en virtuell agent som fungerer som et allvitende klima-orakel. Dette klima-orakelet svarer på alle dine spørsmål angående klima og miljø, og viser klimanyheter gjennom både samtale og video. Agenten kan også gi deg forslag til hva du og din familie kan gjøre for klimaet. Nyheter kan ofte være tungt og alvorspreget, så du kan derfor spørre om «funfacts» som gir rom for lystige innskudd. Prototypen fungerer som en felles læringsarena for både voksne og barn, og bidrar på denne måten til bedre klimasamtaler!

Design av klima-orakelet og VR-miljøet

Skjermbilde: Orakelet Iris.

Studentene designet Biotopia med et mål om at VR-miljøet skulle være en løsningsfokusert og håpefull læringsarena, og har derfor skapt et sted som er attraktivt og behagelig for brukerne å oppholde seg i. Med fokus på funnene fra innsiktsarbeidet ville studentene at Biotopia skulle åpne opp for klimasamtaler mellom foreldre og barn, og har derfor utformet prototypens miljø med kombinasjoner av elementer både barn og voksne kan finne tiltalende. Biotopia sin agent Iris er en hybrid mellom et tre og et menneske, og er et klima-orakel som svarer på alt brukeren lurer på angående klima. I kombinasjon med humoristiske innslag skaper Iris en avslappet stemning som ikke oppleves for belærende og teoretisk - til tross for et alvorspreget tema.

Studentene har også designet VR-miljøet der det framstår som natur som er gjenkjennbart, men også fantasifullt for å skape en opplevelse utenom det vanlige. For at det skal føles ut som et virkelig sted har studentene også inkludert ulike lydeffekter i utviklingen av Biotopia. Ikke bare hører man både fuglekvitring og rennende vann, men studentene har tatt i bruk 3D-lyder som gjør at jo nærmere man kommer for eksempel fossen i miljøet, jo høyere blir det.

Les mer om prosjektet

  • Les innsiktsrapporten her.
  • Les prototypespesifikasjonen her.

 


Publisert: 14. august 2022
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram