Kan generativ kunstig intelligens bli nyttig for Visit Nordfjord?

I den naturskjønne Stryn-regionen samlet nylig studenter fra ulike studielinjer seg for å delta i et prosjekt med fokus på prototyper som bruker kunstig intelligens fra Factiverse. Dette initiativet, organisert av Høgskulen i Volda og ledet av professor Ivar John Erdal, brakte studenter sammen for å utforske mulighetene for å effektivisere tjenester i turistsektoren.
Publisert: 9. oktober 2023

Det var forskjellige grupper av studenter som arbeidet med ulike prosjekter. En studentgruppe konsentrerte seg om bærekraft og turisme i Stryn-området. De samarbeidet tett med det norske turismeselskapet Nordfjord med mål om å utvikle prototyper som kunne bidra til bærekraftig turisme i regionen. Gruppene inkluderte også Factiverse i sitt prosjekt, som er kjent for sin AI som faktasjekker nyheter. Integreringen av denne AI-en i prosjektet var ren spekulasjon, noe som ga studentene kreativ frihet til å utforske potensielle løsninger for å forbedre bærekraftig turisme i Stryn. Det ga både Nordfjord og Factiverse alternative måter å gjøre prosjektene sine bedre på.

Gaute Kokkvoll fra Factiverse.

For å vurdere kvaliteten på prototypene måtte studentene presentere sine prosjekter for en ekspertpanel bestående av lector Ivar Jon Erdal, Gaute Kokkvoll fra Factiverse og Lars Nyre og Kjetil Vaage Øie fra TekLab. Vurderingsprosessen ga studentene verdifull innsikt og tilbakemelding som bidro til å forbedre og finjustere prosjektene.

Ekspertpanel.

Webdokumentarer

En annen gruppe studenter kastet seg inn i arbeidet med webdokumentarer. De arbeidet nøye med å konseptualisere, produsere og utforske ulike temaer knyttet til Stryn-området. Dette inkluderte for eksempel undersøkelser av vikingarven som har satt sitt preg på regionen, samt analysen av ungdommens tendens til å forlate mindre steder til fordel for større byer. Webdokumentarene ga studentene muligheten til å dykke dypt inn i lokal kultur og samfunnsliv og presentere dette for et globalt publikum via digitale medier.

Stryn Lodgen.
Stryn Lodgen.

En tredje gruppe, med studenter innen visuell kommunikasjon, PR og kommunikasjon, arbeidet med lignende prosjekter innenfor sitt fagområde. Under sitt opphold i Stryn hadde studentene privilegiet av å bo på Stryn Lodgen, som ligger sentralt i byen. Dette fungerte som en praktisk base for utforskning av regionen og fordypning i prosjektene. For de som ønsket å benytte fritiden til ekstra aktiviteter, tilbød Stryn en rekke muligheter. Medieprosjektet i Stryn vil demonstrere tydelig hvordan medieindustrien og teknologiske løsninger kan samarbeide for å fremme bærekraftig turisme og informere om en region som har en rik historie og naturskjønnhet.


Publisert: 9. oktober 2023
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram