Digital festival for studentinnovasjon

Det ble presentert flere spennende studentarbeid, av studentene selv, i regi av TekLab under BEA-festivalen fredag 19.mars.
Student Willem Westli presenterte prosjektet Klimakalkulator V.2 under BEA-festivalen.
Publisert: 14. april 2021

BEA-festivalen ble arrangert for første gang mars 2021 for å skape felles aktivitet rundt innovasjon og entreprenørskap. Prototypene som ble presentert under TekLab-omvisningen er et resultat av innovasjonspedagogikken som preger utdanningen ved MCB.

Den digitale omvisningen ble ledet av Frida Sulen, prosjektkoordinator i TekLab, og professor Lars Nyre åpnet programmet ved å sette studentarbeidene i kontekst.

Innovativt studentarbeid

Studentene som presenterte var fra både bachelor og masternivå fra utdanningen medie- og interaksjonsdesign.

Joachim W. Eide presenterte prototypen “Klimagotchi” og Willem Westli presenterte prototypen “Climate Calculator V.2”, begge er prototyper som ble utarbeidet gjennom MIX202 vår 2020.

Fra MIX301 presenterte Lisa Jacobsen Knashaug “Talkie” og Simen Johansen presenterte “Guider”. “Guider” er forløperen til dagens “Navigator”.

Audun Klyve Gulbrandsen presenterte sitt arbeid med masteroppgaven “Håndgripelig brukergrensesnitt i Mixed Reality”. Denne oppgaven ble forarbeid for dagens gründerbedrift Spello.

Til slutt avsluttet professor Lars Nyre omvisningen ved å fortelle om suksessen Tipps. 

 

Audun Klyve Gulbrandsen presenterte sitt arbeid med masteroppgaven som er forløperen til gründerbedriften Spello. 

 

Samarbeid mellom TekLab og BEA

Bergen Entrepreneurship Academy (BEA) er en felles plattform for Høgskolen på Vestlandet, Norges Handelshøyskole og Universitetet i Bergen, og har som mål om å promotere studententreprenørskap samt skape aktiviteter på kryss av de tre institusjonene.

BEA-festivalen varte en hel uke og besto av tre inspirasjonsforedrag, She Innovates konferansen, en panelsamtale om læring gjennom entreprenørskap, show and tell fra studentgrundere og en omvisning av TekLab.

På medieutdanningene ved MCB er det fokus på både prototyping og innovasjon. TekLab samarbeider med BEA for å lettere kunne fremme studentarbeid, innovasjon og gründerbedrifter som skapes fra dette miljøet.

Fullt program for BEA-festivalen kan finnes her.


Publisert: 14. april 2021
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram