Bergen Walk of Fame

Bergens svar på «Hollywoods Walk of Fame» har nå 38 fliser med navnet til kjendiser og folk som har gjort en spesiell innsats for byen vår. Jentene valgte ut 9 av disse som nå ligger som små fortellinger i appen Hidden. Foto: skjembilde fra historien i appen

Dette er en presentasjon av et elevprosjekt ved Langhaugen videregående skole våren 2021, skrevet av lektor Kjersti Siversten på vegne av elevene.

Nyskapende innhold i appen?

Av historiene vi lagde er det kanskje «Bergen Walk of Fame» som bryter mest med det innholdet som ligger på appen fra før. (Helene, Lea, Maja D, Woarvin) Tanken var å lage en historie med åtte underpunkter, der det ene punktet førte til det andre i form av en rebus. Det var ikke mulig å produsere på denne måten, så nå ligger historiene som 9 selvstendige punkt under kategorien «populærkultur». På Nøstet i Bergen ligger steinplaten «Bergen Walk of Fame» med navnet til ulike kjente personer med betydning for byen vår inngravert. Her skulle historien starte.

Woarvin, Maja og Lea plotter kjendiser på Hiddenkartet. Foto Helene
Woarvin, Maja og Lea plotter kjendiser på Hiddenkartet. Foto Helene

Alle ble kontaktet og spurt om tillatelse

Introhistorien inneholder kort informasjon om stedet, og en liten videokollasj over de kjendisene som de andre punktene forteller om. De andre åtte punktene forteller om hver sin kjendis, og stedet historien er knyttet til har en bestemt betydning for den aktuelle personen. De fleste punktene inneholder tekst og bilder.

Metoden elevene brukte var å gå til de aktuelle stedene og gjøre research samt ta noen bilder. Videre kontaktet de alle personene de ville lage sak om for å få tillatelse, samt bilder de kunne publisere. Ett av punktene har en video som elevene spilte inn i møte med skøyteløper Sindre Henriksen på stedet «Skansedammen» (der man kan stå på skøyter om vinteren).  Stedet «Rådhuset» har en video av den profilerte tidligere ordføreren Trude Drevland som hun laget og sendte til jentene spesielt til dette prosjektet.

 

Burde vært en rebusfunksjon og mer redigeringsmuligheter

Gruppen brukte mye tid på å utforme innholdet til postene. De foreslår at der burde være større muligheter til å utforme og redigere innholdet inne i selve appen, litt sånn som man kan i Instagram og Snapchat. Dette ville gjort produksjonsprosessen enklere, og kanskje også mer kreativ. Samtidig vil jo en sånn funksjon være med å styre noe av utformingen, så dette er en fin balansegang. Jentene etterlyser også en mulighet inne i appen til å knytte innhold sammen. Som plan b endte de opp med å produsere 9 enkeltstående historier, som hang sammen gjennom samme overskrift. De ville i utgangspunktet lage historien som en sammenhengende rebus, og med oppgaver til hvert punkt. Også den manglende interaktiviteten satt en stopper for denne planen. «Kanskje hadde det også vært en ide om det fantes et poengsystem eller et eller annet belønningssystem som ga ekstra motivasjon til å gå ut å låse opp punkter. Man kunne hatt konkurranse internt i appen eller spørsmål om de ulike postene.» (Helene og Lea) Med en slik funksjon blir det lettere å «styre» brukerne til alle punktene i historien, noe som igjen vil gjøre innholdet i appen mer brukt. «Bergen Walk of Fame Hidden tour» kunne fungert som en slags byvandringsrute i Bergen, som ledet brukerne gjennom deler av byen utenom den mer tradisjonelle turistløypen.


linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram