Dramatiske hendelser i Bergen

Sondre, Hans Olav, Trym og Harald prøvde å lage videoer som rekonstruerte deler av historien til funnet av Isdalskvinnen og brannen i Fantoft stavkirke. Skjermbilder fra videoene produsert for appen

Dette er en presentasjon av et elevprosjekt ved Langhaugen videregående skole våren 2021, skrevet av lektor Kjersti Siversten på vegne av elevene.

«Hvis utviklerne fokuserer mer på AR, interaktivitet og “belønninger”, vil Hidden kanskje bli mer interessant for folk flest»

En av gruppene utforsket spesielt det å bruke video for å fortelle historien. (Sondre, Hans Olav, Trym, Harald) De valgte å legge to kjente historier til appen som, litt overraskende, ikke ligger i Hidden fra før: Nedbrenningen av Fantoft Stavkirke, og funnet av Isdalskvinnen. Til begge sakene laget de video-kollasjer som dramatiserer slik man kan forestille seg at det skjedde, klippet sammen med bilder og videoklipp av de faktiske forholdene.

 

Opphavsrett og åndsverkslov i praksis

Gruppen brukte mye tid på å innhente tillatelse til å bruke materiale som fantes fra før.

 

«I dette prosjektet lærte vi mye om opphavsrett og kildehenvisning. Dette var noe vi kanskje ikke i like stor grad hadde tenkt på før. Alle bilder som ikke var tatt selv, måtte vi spørre eierne om tillatelse til å bruke. Vi erfarte også gjennom denne prosessen hvor overraskende lett det var å komme i kontakt med disse eierne, og at de stort sett var villige til å ikke bare gi oss tillatelse til å bruke det vi ønsket, men veiledet oss videre til andre nyttige kilder.» (Sondre og Hans-Olav)

 

Gruppen brukte også mye tid på å produsere selve videoene, både med å lage manus til dramatiseringen, gå til de aktuelle stedene og spille inn, finne relevante klipp og bilder fra kilder, og redigere dette sammen. De brukte mye tid på å finne det eksakt riktige stedet Isdalskvinnen ble funnet på og å bakse seg gjennom ur og kratt for å spille inn akkurat der. Dramatiseringen av brannen måtte skje i mørket, så da var de ute og filmet om natten.

 

Hans Olav og Sondre driver research til historien om Isdalskvinnen. Langt ute i ulendt terrenget i Isdalen. Foto: Harald

Skjermdump fra dramatisering av brannen i Fantoft Stavkirke. Skuespiller: Trym

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Savner AR-teknologi

Denne måten å fortelle historiene på hadde trolig blitt enda mer spennende om vi hadde hatt tilgang til AR-teknologi. Elevene peker på at på noen av historiepunktene i Hidden finnes der en AR-funksjon, men at det eneste man gjør da er å se på en figur som kommer opp på skjermen gjennom kamera. Man kan ikke selv skape noe, eller gjøre noe med innholdet. De mener det burde vært en større drivkraft i appen som gjorde at folk var villige til å gå (langt, f.eks inn i terrenget i Isdalen) til punktene for å åpne historiene. Det kunne f.eks også vært en funksjon som gjorde det mulig å gi tilbakemeldinger og anmeldelser på de enkelte punktene i Hidden. Dermed kunne publikum vurdert om det var et godt punkt før man eventuelt legger ut på en lang tur.

 

Spesielt ungdom liker å løse gåter og være med på konkurranser. Kanskje «rebus» kunne bli en egen kategori i appen?

 

«I planleggingsfasen diskuterte vi om det ville være mulig å lage et slags rebusløp hvor et punkt kunne lede til et nytt punkt. Dette var til dels mulig med såkalte “underpunkter”, men de måtte være på samme sted og ga dermed ikke ønsket effekt. Å ha en slik rebusfunksjon kunne dermed vært interessant.» (Sondre og Hans Olav)

 

Som Pokemon Go – men uten spenningen og konkurransen

Elevenes oppfatning av Hidden er at det kan ligne litt på PokemonGo. Amar og Vedar uttaler at «Pokemon Go er et spill der man går rundt og samler på figurer, poeng og jobber seg opp i level. Det gir hele opplevelsen mer mening og spenning»

Konkurranseelementet, samt alle de interaktive funksjonene som ligger i det, gjør Pokemonappen gøy å holde på med, spesielt for ungdom. Dette mangler Hidden. Hidden trenger altså mer for å bli relevant og interessant for en ung brukergruppe.

 


linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram