Kafékultur i Bergen

Kafékultur i Bergen. Fem spennende steder med interessant historie og god kaffe. Foto og kollasj laget av gruppen

Dette er en presentasjon av et elevprosjekt ved Langhaugen videregående skole våren 2021, skrevet av lektor Kjersti Siversten på vegne av elevene.

Johanna, Irina, Norah og Tuva laget en historie over fem punkt om kafékultur i Bergen. Måten de fikk denne til å henge sammen på var at intropunktet til hver historie hadde det samme bilde: en kollasj av de fem kaféene. På det stedet kaféen ligger er den aktuelle kaféen i fokus, de andre er uklare. Historien er lagret under «lokalhistorier».

Jentene valgte Kaffebrenneriet, Landmark, Det lille kaffekompaniet, Kaffemisjonen og Godt Brød. Metoden de brukte i arbeidsprosessen var å lese på nettet, besøke kaféene og intervjue folk som jobbet der, og ta egne bilder. Målet var å vise frem den spennende kaffekulturen vi finner i Bergen sentrum, hva disse stedene har til felles og hva som skiller dem fra hverandre både i selve kaffekulturen og i historien bak.

 

Vanskelig å knekke koden

Denne gruppen brukte lang tid på å komme i gang før de fant formen:

«Jeg slet jo litt med å forstå både hva oppgaven og appen Hidden var, og jeg var litt negativt innstilt i begynnelsen Men, når vi kom på kaféideen da ble arbeidet mer spennende. Vi fikk være “journalister”, vi måtte gjøre research om kaféene, i tillegg til at vi ble kjent med de strenge kravene for bilderettigheter. Fordelen med denne måten å jobbe på er at friheten gjorde at vi fikk lage saker som handler om ting vi synes er spennende, samtidig som vi lærte masse om nye medier og kommunikasjonsformer. Vi lærer også å bli selvstendige og kreative, som jo kan komme godt med i medieyrker.» (Johanna)

 


Research og innholdsproduksjon til historien «Kafékultur i Bergen» midt i koronatid. Til venstre Norah, Johanna, og Tuva, fotograf Irina. Til høyre Norah og Irina, fotograf Johanna

 

Savner mer innhold fra nåtid, og mer interessante fortellermåter

Gruppen syns appen burde vært mer tilgjengelig for brukerne og ha en mer spennende og underholdende utforming. De mener kartet med filterfunksjonen fungerer dårlig, og at for yngre brukere blir det overveldende med alle historiene om kulturminner. Kartet bør være enklere å bruke sånn at kategorier som ikke interesserer brukerne lettere kan filtreres vekk. De mener også at kategorier som populærkultur og lokalhistorier burde ha langt flere historier, og at fortellermåten bør utvikles mye mer; måten å fortelle på bør bli mer interessant. «Saken som vi lagde om kaféer i Bergen, hadde med litt om historien til stedet og fortellinger fra kaféene. I tillegg prøvde vi å få frem hvordan kaféene er i dag. Vi hadde også med bilder og video. Denne kombinasjonen av å fortelle både om fortid men også ting fra samtiden, vil kanskje vekke mer oppmerksomhet og tiltrekke flere brukere til appen.» (Johanna og Irina) Videre foreslår de at historiene til de konkrete stedene også burde være knyttet opp til aktiviteter man kan gjøre her, som å smake ulike typer kaffe samtidig som man lærer noe nytt om stedet man er på, kanskje i form av quiz eller konkurranser. Man burde også lett kunne skifte språk til f.eks engelsk. Tuva og Norah mener det hadde vært bra om brukerne kunne vurdere stedene man har vært på med f.eks stjerner. Alle disse forbedringene i appen vil tiltrekke en større målgruppe, også turister.


linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram