Check.it - Dykk dypere i vitenskapen

Check.It er en prototype av en tjeneste utviklet i samarbeid med UiS studentene Benjamin Voll Laate, Astrid Rødland, Sebastian Eielsen og Lizette Bertelsen og Maria Amelie, CEO hos Factiverse. Prototypen forestiller en versjon av factiverse som er tilrettelagt studenter. UiS studentene har jobbet hardt med design, navn, funksjoner, pitch video og mer. Resultatet er Check.it! Selv om studentene hadde egne ansvarsområder forteller Astrid Rødland at det har vært et prosjekt hvor alle har hjulpet hverandre og tatt beslutninger sammen.

Slipper å bruke unødvendig tid

I løpet av oppgaver, innleveringer og eksamener blir det brukt unødvendig mye tid på å finne gode og sikre kilder. Dette går utover kvaliteten i teksten til studentene. Tid de kunne brukt på å skrive en god tekst, analysere, reflektere og drøfte går bort fordi studenter opplever problematikk med innhenting av kilder.

Løsningen på dette problemet er check.it. Dette er en tjeneste for studenter som hjelper med å finne gode kilder og faktasjekker oppgaver. Brukeren kan søke opp påstander, og få opp ulike kilder som undersøker denne påstanden. Slik slipper du å bruke unødvendig tid på å finne kilder. I tillegg kan du faktasjekke egne oppgaver, utdype informasjon du allerede har og bruke tiden på å skrive en god tekst.

I en undersøkelse gjort av check.it gruppen har de funnet ut at 97% av studentene de har snakket med er interessert i et verktøy for bedre kildeinnhenting og faktasjekking.

Hvordan fungerer check.it?

Slagordet studentene har gitt verktøyet er "dykk dypere med check.it". Dette gjenspeiles i funksjonene de har kommet opp med. Check.it skal kunne brukes på flere plattformer, blant annet med nettside, chrome extension og app. Dette for å gjøre det mest mulig studentvennlig. Funksjonene er basert på den allerede eksisterende AI teknologien til Factiverse. AI-en deres er skapt for å kunne gjenkjenne falske nyheter og hindre spredning av misinformasjon. Check.it teamet har deretter sett muligheten i denne teknologien og hvordan den kan anvendes for studenter.

Funksjonene de har kommet opp med er "learn" og "verify", eller "lær" og "bekreft". Learn skal kunne gi brukeren gode kilder knyttet til den informasjonen de ønsker å vite mer om. Verify skal hjelpe brukeren med å faktasjekke påstander. Begge disse funksjonene skal gjøre det lettere for studentene å kunne disponere tiden sin bedre når det kommer til skriving.


Ikke en jukselapp

Teamet bak check.it understreker at dette ikke er en jukselapp for studentene. Siden teamet selv er studenter har de alle opplevd problematikken med at det går for mye tid til å sikre kilder og usikkerheten om det du skriver er riktig eller ikke. Produktet de har kommet opp med er et hjelpemiddel for å forsikre at studenter kan føle seg tryggere i en skriveprosess. Samtidig hjelper check.it studentene med å lære og skrive oppgaver ordentlig, og føle seg sikre på at kildene de bruker er gode nok.

TRYKK HER FOR Å SE CHECK.IT PDF


linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram