Ekko: Tipps-app for lokalaviser

Appen som gjør tipsene dine om til nyhetsartikler. 

Ekko er en app for mobiltelefoner som er ment å inspirere unge mennesker til å sende tips til lokalavisen. Appen er utviklet av konsulentselskapet Future Solutions på Bømlo sammen med studenter i Media City Bergen, og er testet hos lokalavisene Hallingdølen og Sunnhordland.

Hvordan fungerer appen?

Ekko er en tips-app. Den forutsetter at en person ser noe interessant eller problematisk som avisen bør få greie på, for eksempel en bilulykke eller et ras som har gått over veien. Da tar man et bilde av situasjonen med Ekko, og så går den kunstige intelligensen i gang.

Først blir objekter og ansikter i bildet analysert, og lager tags (ord) som beskriver disse objektene. Appen foreslår deretter tagsene til brukeren, som selv velger hvilke av dem som faktisk beskriver situasjonen. Basert på maskinlæring lager appen deretter korte, beskrivende tekster til bildet/tipset.

Ettersom det er Ekko-appen som genererer tekstene automatisk, må de kontrolleres av tipseren før de sendes videre. I den nåværende versjonen blir tipsene publisert i selve appen, men tanken er at de skal kunne sendes videre til lokalaviser som abonnerer på tjenesten.

Brukeren kan redigere teksten hvis man ser at det trengs ekstra informasjon som algoritmen ikke har fått med seg, eller hvis man vil legge til poenger som ikke er representert i bildet.

Brukeren kan også velge om man ønsker å sende inn saken anonymt eller med et brukernavn, og hvorvidt man ønsker at saken skal kunne publiseres i sosiale medier eller ikke.

Studentene presenterer sin prototype for Ekko under Future Week i Media City Bergen 11. juni 2019. Fra venstre: Simen Larsen Johansen, Preben Ørpetveit Solberg, Malene Berg Sundsøy og Stine Olsen Helland. Foto: Zulfikar Fahmy.

Bakgrunn for Ekko-prosjektet

Initiativet til utviklingen av Ekko kommer fra Future Solutions ved daglig leder Are Pedersen og teknologidirektør Michel Mesquita. De har jobbet med konseptet over lengre tid, og er i tett dialog med blant annet lokalavisene Sunnhordland, Hallingdølen og Hordaland. Det er Future Solutions som eier produktet.

Fire studenter fra Universitetet i Bergen hadde praksistid hos Future Solutions våren 2019, og laget en prototype av appen. Praksisen var en del av emnet INFOMEVI270 (Bacheloroppgave i nye medier) ved Institutt for informasjons- og medievitenskap i Media City Bergen. De fire studentene er Malene Berg Sundsøy, Preben Ørpetveit Solberg, Simen Larsen Johansen og Stine Olsen Helland.

Trussel mot lokalavisene?

Ekko kan framstå som en konkurrent til lokalavisene, men prosjektlederne understreker at hensikten er stikk motsatt.

“Denne teknologien er ment å hjelpe lokalaviser å få en bredere kontaktflate særlig mot unge mennesker i sine nedslagsfelt,” sier Michel Mesquita. “De unge er vanskelige å nå. De bruker sosiale medier som Snapchat og Instagram, mens avisene bruker Facebook og Twitter mest. For å nå de unge må avisene hele tiden tilpasse seg de unges digitale atferd. Kan vi engasjere de unge i lokalavisenes nyheter gjennom å forstå dem bedre? Dette er et av spørsmålene vi prøver å svare på i prosjektet,” sier Mesquita.

Tanken er at Ekko kobles opp mot redaksjonen, og så vil redaktøren kunne velge ut eller forkaste tipset ut fra relevans og kvalitet. Ekko genererer i utgangspunktet kun korte bildetekster. De autogenererte tekstene kan gjerne oppfattes som et råmateriale som journalisten vanligvis vil ønske å sjekke grundigere. Hvis saken har et godt potensial, vil man jobbe journalistisk med kilder og lage en ordentlig nyhetssak.

Motiverende belønninger

Det er et viktig poeng at Ekko skal nå unge mennesker. Når man sender inn tips får man poeng som kan samles opp og føre til belønninger. Dersom avisen setter tipset på trykk, øker belønningen, og jo mer saken deles og leses, jo mer vil tipseren kunne tjene.

I appen vil hver bruker kunne se de artiklene som er laget utifra ens egne tips, og man vil således kunne konkurrere med andre om å tipse mest, eller tipse best.

Ekko viser også brukeren en oversikt over belønninger i nærheten, som brukeren kan kjøpe med sine opptjente poeng. Belønningen er for eksempel en kupong på en gratis kaffe fra et lokalt sted, og lignende. Når kjøpeknappen er grønn, har brukeren nok poeng til å kjøpe belønningen.

Studentenes brukertester viste at informantene føler seg mer motiverte for å bruke appen hvis de får kuponger som belønning.

DEMO: Ekko ble demonstrert for publikum under FutureWeek i Media City Bergen, juni 2019. Her ser vi (fra venstre) studentene Simen Larsen Johansen og Malene Berg Sundsøy sammen med prosjektlederne i Future Solutions, Are Pedersen og Michel Mesquita. Foto: Zulfikar Fahmy.

TekLabs rolle i prosjektet

TekLab støttet prosjektet med midler, slik at studentene kunne reise til Bømlo, Leirvik og Ål i Hallingdal gjentatte ganger for å intervjue journalister, gjøre datainnsamling og gjennomføre brukertester.

Midlene fra TekLab er en del av satsingen på tverrfaglig teknologiutvikling støttet av SAMKUL i Norges Forskingsråd. Målsetningen er å utforske bruken av kunstig intelligens i historie- og nyhetsfortelling. Deltakerne har særlig utforsket mulighetene for å lage en automatisk fortellemaskin kalt AI Narrator.

TekLab har utforsket dataverktøy for journalistikk i flere år. Dette begynte med EU-prosjektet INJECT, som gikk fra 2017 – 2018. INJECT er et dataverktøy for idéutvikling i nyhetsjournalistikken.

Den norske grenen av utviklingsprosjektet hadde spesielt fokus på nyhetsvinklinger for lokalaviser som skriver på nynorsk. De tre lokalavisene Sunnhordland, Hallingdølen og Hordaland var viktige partnere i INJECT, og satsingen på Ekko er en videreføring av dette EU-prosjektet.

Professor Lars Nyre, leder av TekLab-nettverket, kan fortelle at samarbeidet med Future Solutions og de tre lokalavisene fortsetter i 2020.

– Vi har søkt om støtte fra SkatteFUNN, Innovasjon Norge og Rådet for anvendt medieforskning, og vi vil både utvikle tekniske løsninger og utføre brukerstudier av dem med avislesere såvel som journalister. Vi håper å knytte til oss flere dyktige studenter fra Media City Bergen, sier Lars Nyre.


linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram