Plassen - Sammen finner vi veien fram

Trenger et samlingssted

Mediebyen Stavanger ønsker å tiltrekke seg befolkningen. Studenter i Stavanger ønsker å treffe andre studenter, og særlig mediestudenter ønsker å networke. Mediestudenter og mediebransjen har derfor et felles behov: Et ønske om å møte hverandre. Plassen dekker dette behovet ved å gjøre det lettere å treffe hverandre.

Møt bransjen!

Ansatte i mediebransjen kan legge inn tidsrom hvor de er tilgjengelige for mediestudenter eller andre som ønsker å snakke med de. Ved hjelp av Plassen kan man reservere et tidsrom her og nå, og få et lite sneak-peek på hvordan det er å jobbe i mediebransjen!

En sosial kickstarter

Plassen er en kickstarter for din sosiale omgangskrets, enten du er en student eller allerede i bransjen. Fordelen med appen er at teknologien vi trenger for å utarbeidet produktet allerede finnes! På langsiktig basis vil en løsning som Plassen gjøre Stavanger til en mer attraktiv studentby, og Mediebyen et ettertraktet sted å arbeide. Dette skaper verdi for regionen på tvers av flere arenaer - både arbeidsmarked og for studenter.

 


linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram