Sitizens

Bruker skjermen som hjelpemiddel

Redusert oppmerksomhetsspenn har blitt et folkeproblem. Ifølge forskning og lærere, står mobiltelefonen og sosiale medier mye for vansklighetene med å aktivere barns læring.

Hvordan skal vi da få aktivert dem på Rogaland Miniatyrs senter?

Sitizens ønsker å bruke skjermene som hjelpemiddel. Ved å lage en applikasjon med lærerikt og morsom innhold i et gjenkjennbart format (sketsjer og underholdende innhold i et format lignende hva vi ser på tiktok), vil dette gjøre lokalhistorie interessant for barna. Ved å lete etter QR-koder får barna låst opp mer innhold, og de får digitale medaljer.

Målet er å låse opp alle medaljene!

 

 


Prototype demo

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram