TapMap: Mapping the happening

Laget av studentene Andreas Vikøren (prosjektleder), Christoffer Bogstad (videoprodusent), Kaja Gustavsen Tvetene (innholdsprodusent) og Lars Trygve Grønstad (intervjuer).

Tapmap har identifisert et problem: Medieaktørene trenger nye formater og verktøy for å gjøre nyhetene mer interaktive. Samtidig trenger unge lesere en mer engasjerende måte å holde seg oppdatert på ... Men de har også funnet en løsning: Vi bruker AR og geolokasjon for å gjøre nyheter mer interaktive og spennende. Dette skal vi gjøre med en app som “setter deg inn i hendelsen”. 

Augmented Reality

Medieaktørene bestemmer selv kompleksiteten av AR-elementet basert på sakene de legger inn i appen. Dersom det er en nyhetshendelse med kort levetid, kan det for eksempel være en standardlinse med overskrift og lenke til saken. På nyheter med lengre levetid vil det også være mulig å lage AR-historier, hvor brukeren kan følge hendelsesforløpet mens det utspeiler seg. 

Teknologi + nyheter = sant

TapMaps målgrupper er NRK Rogaland, Stavanger Aftenblad og andre mediebedrifter som holder til i Mediebyen. Videre vil Tapmap nå deres unge lesere, gjerne såkalte “early adopters” som er åpne for å ta i bruk ny teknologi. Det fungerer slik at brukeren scanner QR-koder ved mediebyen. De blir da “satt inn i hendelsen” og får muligheten til å følge nyheten mens den utspeiler seg. Passer godt til Feature-saker og store nyheter fra Stavanger passer godt inn i Tapmap. Slike saker holder seg relevant mye lengre og passer derfor til AR-historie formatet.


linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram