Tipps vol.2 - Ungdommen har også nyheter

Tipps vol.2 er en prototype av en tjeneste utviklet i samarbeid med UiS studentene Sebastian Waage Mossestad, Lone Nyløkken, Vegard Thorstad Kildal og Elisabeth Sahl. Prototypen er en forbedring av det eksisterende prosjektet Tipps. Studentene som har jobbet med prototypen forteller at appen hadde et veldig godt utgangspunkt og føltes ferdig. De jobbet derfor med å forbedre det appen kunne tilby. De har blant annet laget ny logo, forbedret belønningssystemet og lagt til funksjoner som skal gjøre det enda mer interessant for ungdommen. De forteller også at selv om de har hatt egne ansvarsområder har alle aktivt vært med på å ta avgjørelser og hjulpet hverandre på tvers av de områdene.

Ungdom vet ikke hvordan te tipser

I en spørreundersøkelse har Tipps vol.2 funnet ut at terskelen for å sende inn tips til aviser i dag er svært høy blant ungdom. Dette gjør og at journalister sliter med å få unge lesere inn i sakene sine. Unge i dag vet ikke hvordan de tipser og noen er usikre på om nyheten de sitter på er god nok. Dagens ordning på tipsing er kronglete, tidkrevende og lite engasjerende.

I spørreundersøkelsen blir det vist at 60% av de som svarte har hatt en ide til en nyhetssak, men kun 12% har sendt inn et tips. Dette viser at det er en stor andel potensielle nyheter som ikke kommer frem til avisene. Journalistene bruker også unødvendig mye tid på å finne et case, og de går ofte via "noen som kjenner noen som kjenner...".

Dette er noen av problemene prototypen tipps vol.2 vil løse.

Belønning, scoreboard og toveiskommunikasjon

Tipps vol.2 har valgt å fokusere mer på toveiskommunikasjon og å gjøre de eksisterende elementene i appen mer interessante for ungdom. Spørreundersøkelsen studentene gjorde ga godesvar på hvordan man kan forbedre. Blant annet sier 92% at de vil tipse om de ble belønnet for det. I dag ligger det belønninger inne i tips appen, men Tips vol.2 mener at belønningene må bli mer interessante for de unge. Ting som mat, gavekort på steder de handler og aktiviteter som kino vil være mer interessant enn flakslodd.

66% sier også at de hadde likt å kunne konkurrere med venner. De har derfor lagt inn et "scoreboard" hvor man kan se hvor mange poeng vennene har samlet til sammen. Poengene representerer den totale summen av poeng du har fått. Det vil altså si at for hvert tips en avis godkjenner vil du få belønning, men også poeng.

Ved godt tilrettelagt toveiskommunikasjon får avisene lett informasjonen til sakene sine, samtidig som de kan finne relevante og unge case til artiklene sine. Et av problemene til avisene er at det er vanskelig å få tak i de gode casene. Dette gjør det ikke bare letter for avisene, men også mer engasjerende for de unge som føler seg hørt og sett.

KLIKK HER FOR Å LESE MER


linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram