Medie- og interaksjonsdesign: Bachelorstudentenes prototyper for Akvariet i Bergen

Dette semesteret har bachelorstudentene designet og utviklet innovative prototyper i samarbeid med Akvariet i Bergen. Les mer om prototypene og semesteret deres her!
Alrik Strandenæs Olsen og Sara Johnsen pitcher prototypen "Oppdag O" på studentdemoen! Foto: Scary Weather
Publisert: 7. juni 2023

Prototyper for Akvariet i Bergen

På kurset MIX250: Bacheloroppgave i Medie- og interaksjonsdesign har studentene jobbet med Akvariet i Bergen med Aslak Sverdrup i spissen. Han er administrerende direktør for Akvariet, og har dette semesteret hatt et tett samarbeid med studentene om deres prosjekter. Tidligere i vår presenterte Aslak hvilke type tjenester Akvariet var interessert i at studentene skulle utforske, blant annet teknologi innen virtuell og utvidet virkelighet (VR/AR), interaktive skjermer og andre innovative løsninger for gode brukeropplevelser. Akvariets fremtidige planer om å bli til et nytt verdenshavsenter på Dokken ved navn "O" har også vært et sentralt tema for dette samarbeidet. Resultatet av arbeidet er seks prototyper som er designet for ulike målgrupper og bruksområder.

Lars Nyre var faglærer på kurset sammen med medlærere Julia Hellem Brandt og Helene Høylandskjær, og lærer i designmetode Joao Ribeiro. Studentene har også fått verdifulle bidrag fra Øyvind Steensen i Hidden, Ronald Toppe i Scary Weather, Audun Klyve Gulbrandsen i Spello og Christen Hermansen i Future Solutions.

Studentenes første møte med Aslak Sverdrup på Akvariet i Bergen. Foto: Scary Weather.

Seks innovative prototyper!

Dypdykk: Den digitale læringsplattformen Dypdykk tilbyr skoleklasser et organisert, fleksibelt og morsomt opplegg i forbindelse med et besøk på Akvariet! Prototypen er designet og utviklet av Emilie Engberg Andersen, Lukas William Larsen, Marie Moksheim, Thea Torgrimsen Svinø og Johanna Utle.

Pingfinn: Pingfinn gir et innblikk i de unike personlighetene til pingvinene ved bruk av bildegjenkjenningsteknologi. Løsningen er bakt inn i appen til Akvariet, du trenger bare å ta et bilde for å bli bedre kjent med pingvinene. Prototypen er designet og utviklet av Mohamedamin Ayanle Godor, Markus Jin Hovland, Hedvig Bache Hungnes, Maja Sandvik og Amanda Jørgensen Værøy.

FiskAR: Opplev dyrelivet i ditt nærområde med Augmented Reality på mobilen. Lær om ulike arter og hvordan forurensning truer havets økosystemer. Bli med på reisen for å øke bevisstheten rundt vår påvirkning på naturen. Prototypen er designet og utviklet av Hans Christian Haakonsen, Precilia Isaksen, Mathilde Solbakken Stenberg, Sara Tumey Celik Nystad og Julia Dietze Paulsen.

ARK: ARK er en plattform som skal bidra til en mer effektiv og trygg arbeidsflyt hos Akvariet, og dermed sikre god dyrevelferd og mer tid til formidling for de ansatte! Prototypen er designet og utviklet av Helena Graver Arvidsson, Kaja Qvigstad Eek, Mari Elise Bøe, Martin Lund og Anna Solvoll Saugestad.

Havkompis: Havkompis er en interaktiv læringsplattform for barn og unge. Gjennom profiler om Akvariets ulike arter og enkle aktiviteter, har vi som formål å spre kunnskap og læring på en måte som fanger barnas oppmerksomhet og bidrar til lærelyst om havet. Prototypen er designet og utviklet av Emily Wei Stokke Dishington, Adrian Reksten Ringdal, Iselin Ågotnes Steffensen, Marte Hestetun Svinø og Irene Ulveseth.

Oppdag O: Oppdag O gjør verdenskartet levende med framtidens AR-teknologi og er tilpasset til fremtidens havsenter "O" som skal bygges på Dokken. Brukeren får en utforskende og lærerik «heads-up, hands-free» opplevelse full av diskusjon, samarbeid, og fysisk bevegelse. Prototypen er designet og utviklet av Emma Husa, Sara Rachel Johnsen, Amalie Kjersem, Håkon Lystad og Alrik

Arbeidslivsrelevans i fokus

Et viktig tema for kurset er arbeidslivsrelevans. Dette gjenspeiles i hvordan samarbeidet mellom studentene og Akvariet har blitt utført, og ikke minst hvordan studentene har jobbet med sine prosjekter. Gjennom utdanningene og forskningsaktivtitene i Media City Bergen har informedia utviklet sterke relasjoner til medie- og teknologiselskapene i Bergen. Utdanningen er praksisnær og utforskende gjennom unike samarbeid med næringsliv og andre aktører. Dette gir dermed studentene relevante erfaringer som er tett knyttet til arbeidslivet, og gjør overgangen fra studie til arbeid lettere å navigere.

Årets bachelorstudenter har i sine prosjekter gjort et grundig innsiktsarbeid hos diverse brukergrupper for å utforske interessante og relevante problemområder. Videre har de brukt designmetoder og sentrale designprinsipper innenfor interaksjonsdesign for å utvikle innovative løsninger. De har også utført flere runder med brukertesting for å kartlegge brukerbehov og forbedre brukeropplevelsen til sine prototyper. De har med andre ord jobbet som interaksjonsdesignere på lik linje som man gjør i et konsulentfirma. Arbeidet de gjør i sine prosjekter gir dem derfor verdifulle og relevante erfaringer som kan direkte overføres til arbeidslivet.

Vertikalt bedriftssamarbeid

På tidligere kurs har mix-studentene samarbeidet med hvert sitt firma, uten å ha særlig kontakt med hverandre underveis. Dette kalles horisontalt samarbeid. Våren 2023 har kurset blitt forsterket med ressurser fra TekLab Bedrift, der vi har utforsket nye måter å samarbeide med bedrifter på. Alle studentprosjektene har den samme oppdragsgiveren, Akvariet i Bergen, og fire andre mediefirma som støtter opp under arbeidet til studentgruppene på forskjellige måter: Hidden, Spello, Future Solutions og Scary Weather. Dette kaller vi derfor for "vertikalt bedriftssamarbeid". Jo flere muligheter studentene klarer å utnytte, og jo større kompleksitet de klarer å håndtere, desto mer lærer de som igjen vil resultere i et verdifullt resultat.

StudentDemo og MVP pris!

På slutten av semesteret pitchet bachelorstudentene prototypene sine for Akvariet, et stort publikum og et ekspertpanel. Det ble også kåret en vinner av MVP prisen 2023! Les mer om studentdemoen og finn ut hvem som stakk av med prisen HER!

Hedvig Bache Hungnes pitcher prototypen PingFinn på studentdemoen! Foto: Scary Weather.

Publisert: 7. juni 2023
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram