TekLab investerer i norsk AR-teknologi

TekLab kjøper lisenser til den norske formidlingsplattformen «HIDDEN» med formål om at studenter og faglærere skal teste den, og bidra til videreutvikling av løsningene.
Formidlingsplattform: HIDDEN er en formidlingsplattform for kulturelle, naturlige og historiske opplevelser, der brukerne får tilgang til digitalt, virtuelt innhold som gir ekstra dimensjoner til fysiske rom. Illustrasjon: HIDDEN AS/TELIA.
Publisert: 1. juni 2021

Et av TekLab sine samarbeidsprosjekt med næringslivet har blitt satt i gang våren 2021. TekLab har nemlig investert i lisenser til den norske formidlingsplattformen HIDDEN, med en plan om å benytte teknologien i undervisning ved samtlige av institusjonene i TekLab-nettverket.

TekLab har midler til utvikling av nye undervisningsformer knyttet til teknologiutvikling blant studenter på medieutdanninger. Den første investeringen knytter muliggjør en original utforskning av mobilappen "Hidden".

Våre partnere ved Høgskulen i Volda og Langhaugen videregående skole tester teknologien våren 2021.

Vil framheve de skjulte historiene

Øyvind Steensen, daglig leder i HIDDEN. Foto: PRIVAT.

Samarbeidet mellom HIDDEN og TekLab er et interessant prosjekt for begge parter. Daglig leder i HIDDEN, Øyvind Steensen, sier at det vil være spennende å se hva som skjer om man setter studenter på saken og se hva de kan få til.

- Vi er glade for at selskapet knytter tettere bånd til fagmiljø og akademia, og er ivrig etter å tøye grensene for hva HIDDEN kan produsere, sier Steensen.

HIDDEN er en plattform hvor teknologien bare er en del av verktøykassen. Plattformen er designet for å kvalitetssikre hele prosessen, fra datainnsamling til idé, gjennomføring og formidling. Dette får man ved hjelp av et team som er erfarne i medieproduksjon og nettverk av lokalkjente som kan verifisiere det historiske.

Teamet brenner for å framheve de skjulte historiene som ikke nødvendigvis blir fortalt, og det menneskelige potensialet knyttet til steder og fagfelt. Steensen håper at HIDDEN kan være en plattform som lar studenter videreutvikle egne prosjekter og pushe nye idéer.

Blir oppfordret til å være innovative

Rebecca Nedregotten Strand, PhD-student og faglærer ved HVO. Foto: PRIVAT

Studenter ved Høgskulen i Volda er blant de første som benytter seg av samarbeidet med formidlingsplattformen. Rebecca Nedregrotten Strand er PhD-student og faglærer på HVO, og forteller at HIDDEN blir brukt av studenter på kurset «Web Documentary». Studentene skaper sine egne digitale fortellinger med bruk av medier som for eksempel video, animasjon, AR/VR, foto og lyd.

I kurset jobber studentene med Musea på Sunnmøre som oppdragsgiver, og skaper digitale, lokasjonsbaserte fortellinger for formidling på friluftsmuseet i Borgundgavlen i Ålesund. Målet er å publisere studentenes produksjoner i HIDDEN- applikasjonen.

Kurset Web Documentary fokuserer dette semesteret på hvordan man kan bruke mobilbasert teknologi til å formidle kulturhistorie. Studentene skal også få utforske hvordan og hvilke dramaturgiske grep som skal til for å engasjere og inspirere ulike målgrupper.

Gjennom dette samarbeidet får studentene oppleve hvordan det er å forholde seg til en reell bedrift. De får stor kreativ frihet og blir oppfordret til å være innovative i sin bruk av plattformen, samtidig som de har en konkrete modell å operere innenfor.

Mange utprøvinger på gang

Planen er å benytte HIDDEN-teknologien ved flere institusjoner tilknyttet TekLab-nettverket.

Lektor Kjersti Sivertsen ved Langhaugen videregående skole i Bergen utfordrer sine elever til å  lage lokative saker fra nærmiljøet rundt skolen.

Professor Andy Opel ved Florida State University vil også utforske HIDDEN med sine studenter, og dette vil trolig skje våren 2022 i samarbeid med et eller flere av de norske prosjektene.

Margareth Pollestad og kollegaer ved Universitetet i Stavanger skal utforske HIDDEN med bachelorstudenter i fjernsyn, mulitimedier og journalistikk i 2021 og 2022. På grunn av en ny tildeling fra Universitetet i Stavanger er det også muligheter for at andre kurs kan tilpasses slik at det blir produsert innhold til HIDDEN, og man kan identifisere ulike lokaliteter og målgrupper for innholdet.


Publisert: 1. juni 2021
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram