AMF utmerker Victoria for beste semesteroppgave i medievitenskap

På kandidatseremonien for alle uteksaminerte studenter for avdeling for mediefag (AMF) i Volda fikk Victoria Cicely Dørheim Ho-Yen utmerkelse for beste medievitenskapelige oppgave. Victoria undersøkte hvordan NTB automatiserer journalistikk ved hjelp av maskinlæringsteknologi. Prisen ble tildelt 8. juni.
Her får Victoria sertifikatet sitt under årets kandidatseremoni på Berte Kanutte-huset. Bilde: Isak Andersen Okkenhaug
Publisert: 28. juni 2023

«Oppgaven hennes lå hele tiden på et nivå over de andre semesteroppgavene på MEV-3», sier professor Henrik Grue Bastiansen som er emneansvarlig for Medievitenskap 3 – fra fag til forskning.

I dette emnet skal hver student velge et emne og en vitenskapelig metode og under veiledning levere et selvstendig stykke medieforskning som legges frem til muntlig eksamen. For aller første gang ble en mediefag student på Høgskulen i Volda utmerket med et særskilt diplom for "årets semesteroppgave" under kandidatseremonien.

Semesteroppgaven handler om automatisk journalistikk i mediene i samarbeid med NTB. I denne sammenheng har Victoria intervjuet fem sentrale informanter som arbeider i front med å innføre automatisk journalistikk i Norge.

Victoria I møte med utviklingsredaktør av NTB Kåre Henriksen. Foto: Kjetil Vaage Øie.

Semesteroppgaven kartlegger både selve implementeringen av denne innovasjonen, ulike typer av beslutninger og rolleforståelsen hos aktørene. De fem informantene egner seg svært godt til å belyse dette. Oppgaven anlegger et gjennomtenkt sosio-teknisk perspektiv og det fungerer meget godt som faglig ramme, skryter Henrik Victoria og fortsetter:

«Dette inntrykket forsterkes av oppgavens struktur og gode språk. En avansert litteraturliste bidrar også til å skape en usedvanlig velinformert fremstilling. Alt i alt kan denne oppgaven karakteriseres som fremragende - og med videre arbeid har den potensiale til å bli en vitenskapelig publikasjon.»

Vil du lære mer om Victorias prisvinnende bacheloroppgave? Les artikkelen hennes på TekLabs nettside.


Publisert: 28. juni 2023
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram