Refleksjoner rundt rollen som medlærere

Høsten 2022 var vi medlærere på kurset MIX100, et teoretisk og praktisk introduksjonskurs i Medie- og interaksjonsdesign ved Universitetet i Bergen. Dette er noen av våre refleksjoner fra kurset!
Medlærerene Amanda Jørgensen Værøy og Martin Lund, som snart er ferdig med bachelor i Medie- og interaksjonsdesign.
Publisert: 23. mars 2023

Å bli kastet ut i det

Høsten 2022 gjennomførte førsteårsstudentene på Medie- og interaksjonsdesign et samarbeid sammen med Tankesmia Manifest i Oslo. Studentene fikk i oppdrag å produsere digitale løsninger som skulle være med på å skape en bredere politisk deltakelse blant unge og ungdom. Studentene ble kastet ut i det, og fikk bry seg på alt fra samarbeid, innsiktsarbeid, prototyping og pitching.

Skjæringspunktet mellom næringsliv og akademia

I vår rolle som medlærere har vi forsøkt å være et ledd mellom studentene, faglærerne og næringslivet. Det viktigste for oss var å være tilgjengelig for studentene. Vi har selv vært førsteårsstudenter og vet hvor viktig det første semesteret er for både klassemiljø og faglig oppfølging. Med bakgrunn i dette ønsket vi i tillegg å være en avlastning for faglærerne, noe vi håper bidro til å gi god oppfølging blant studentene.

God start på studiet

Gruppene jobbet mot ferdigstilt prototype og pitch (Foto: Amanda Jørgensen Værøy)

Vårt inntrykk av høsten er at studentene har fått en god start på studiehverdagen og bransjen allerede, med en oppgave tett opp mot næringslivet. Vi opplevde studentene som motiverte for kurset og som faglig interesserte. Vi ble begeistret over hvor aktivt de var i undervisningen, hvor lett de fikk tak i intervjuobjekter, og hvor fantastisk gode prototyper de endte opp med. Dette i tillegg til det akademiske bakteppet som inngår i MIX100.

Pitchet for publikum

Kurset kulminerte i en StudentDemo hvor hver gruppe gikk gjennom sine prosjekter og pitchet sine prototyper for et utvidet publikum. I salen satt Mikkel Kvenås, podkastredaktør i Manifest Media, som på slutten av hver pitch kom med spørsmål og kommentarer på studentenes arbeid. Det ble også gitt kommentarer fra resten av forsamlingen som bestod av personer fra UiS, Infomedia-instituttet, UiB Læringslab, SUJO, NCE Media, samt ledelsen ved SV-fakultetet på StudentDemoen.

Gruppen fra prototypen "Snuttit" pitcher for publikum. (Foto: Helene Høylandskjær)

Vi opplevde opplegget som stas for studentene, som tok pitch-utfordringen på strak arm, og svarte utfyllende på alle spørsmål og kommentarer fra salen. Nærhet til bransjen, og generell bransjerelevans på prosjektene i MIX-studiet, er noe som har gitt mersmak i MIX100, og noe som vi medlærere mener at bør videreføres til neste års studenter. Vi har stor tro på at dette i sin tur vil gi førsteårsstudenter et bedre inntrykk bransjen, og større forståelse for prosjektbaserte kundecaser, noe som vil være gull verdt i arbeidslivet.

Vi sitter igjen med et inntrykk av kurset som givende, både for studentene og for oss som medlærere, og vi føler at kurset har bidratt til å lære oss hvordan bedre kommunisere mellom flere parter. Det har også gitt oss et større innblikk i de pedagogiske oppgavene som å holde workshops, delta med studentveiledning, og assistere under opplegget til faglærerne.

Vi ønsker studentene lykke til videre på MIX-studiet. Takk for oss <3

Mvh,
Medlærerene Amanda og Martin

 

Bildegalleri


Publisert: 23. mars 2023
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram