Prototypar for Manifest Media

Studentar på første semester bidreg til utviklinga av eit splitter nytt nyheitsmedium på venstresida i norsk politikk.
Ole Gåsvær og medstudentane på prosjektet Kommentarstrøm fortel om eit av problema deira prototype vil kunna løysa.
Publisert: 23. november 2022

Samarbeid med Tankesmia Manifest

Denne hausten samarbeider kurset MIX100 med Tankesmia Manifest i Oslo om å lage scenarier for ei ny mediesatsing dei går i gang med. Det skal bli ein "digital medieplattform til venstre for midten i norsk politikk", og dette nye mediet blir kalt Manifest Media. Dei har særleg fokus på podkasting, og kjem til å auke satsinga med fleire tilbod i 2023.

Studentane på MIX100 går på første semester, og blir kasta rett ut i det. Heilt sidan studiestart har dei arbeidd med det same prosjektet, og på StudentDemoen presenterte dei seks prototypar på sosiale medier-løysingar. Desse løysingane er meint å få ungdom til å delta meir aktivt i politisk diskusjon. Studentane gjev såleis eit stort bidrag til ideutviklinga i Manifest Media i den viktige startfasen.

Kursansvarleg for MIX100 var Lars Nyre og Frank Wisnes var praksislærar. Dei fekk god hjelp hjå sine to medlærarar Amanda Jørgensen Værøy og Martin Lund.

StudentDemo

Tirsdag 22. november var det StudentDemo på MIX100 Medie- og interaksjonsdesign i Media City Bergen. Dagen før vart det kjent at Manifest Media får 1,5 millionar kroner i støtte frå Fritt Ord til oppstarten av det nye mediet, og det seier noko om aktualiteten i studentane sine prosjekt.

På Demoen fekk kvar gruppe ti minutt til å presentera prosjektet sitt, og deretter var det kommentarar ved Mikkel Kvenås, podkastredaktør i Manifest Media. Det kom også spørsmål og kommentarar frå publikum. Lars Nyre var ordstyrar.

I tillegg til dei 32 studentane var det eit publikum på ca. 20 personar som besto av folk frå UiS, Infomedia-instituttet, UiB Læringslab, SUJO, NCE Media og leiinga ved SV-fakultetet.

StudentDemoen vart avslutta med lunch betalt av TekLab Bedrift.

Mikkel Kvenås er podkastredaktør i Manifest Media. Han kom på besøk til Bergen for å sjå og kommentera prototypane.

Forumfest. Manifestér din indre politiker

Brukeren får tilgang til et forum der det går an å lage dine egne poster, og like, dislike, dele og kommentere andre poster. etc. på forumet i tillegg til å lage dine egne posts. Vi vil vekke interesse ved å gi belønninger basert på engasjementet enkeltpersoner har i «forumsmiljøet».  Det skal være mulig å personalisere din «avatar» i forumet, og gi den ønsket politisk identitet.

Gruppa består av Emilia Weisser Eide, Benjamin Voll Laate, Fathia Isse Mahamud, Vilde Marie Myrseth og Eirik Pagani Vavik. Se prototypen HER.

Kommentarstrøm. Reagér på podkasten i sanntid

Brukeren kan kommentere podkasten i "sanntid". Kommentarene vil dukker på det tidspunktet i podkasten der de ble skrevet inn. Brukere skal kunne reagere med emojis når som helst i en podkasten. Hensikten er å engasjere til deltagelse blant brukere, samt bidra til å skape et fellesskap blant Manifest Medias brukere.

Gruppa består av Isak Mølsknes Dammen, Kine Andrea Digerud, Ole Gåsvær, Egle Sendzikaite, Tuva Sofie Systad Vold og Emma Sannes Voldsæter. Les om prototypen HER.

Hjertefeed. Et hjerte for nyheter

Brukeren kan lage sin egen feed ved å spesifisere temaer en liker, og innsiktsmetoder en foretrekker. Ved endt spesifisering, får brukeren mulighet til å legge inn brukerinformasjon, for å lagre det en har spesifisert. Dette vil gjøre det enklere å personalisere nettsiden etter egne interesser.

Gruppa består av Helene Herstad Bjørgen, Pernille Sofie Haas Brubakk, Ingrid Helene Rosmo Eriksen, Margrethe Liahjell og Jenny Dal Østensen. Se prototypen deres HER.

Manifest Forum. Manifestér din mening

Brukeren kan skrive leserinnlegg gjennom en mal som sikrer at de blir ordentlige leserinnlegg og ikke løse kommentarer. Redaksjonen kan se gjennom de innsendte innleggene, og publisere dem. Brukere kan få økt status, og bli frivillige bidragsytere som også vurderer innlegg før publisering. Det skaper en økende gruppe av skriveføre unge voksne. Bør de kunne være anonyme? Les om prototypen deres HER.

Gruppa består av Ole Sander Borgenhaug Brudvik, Hallvard Lygre Hetlelid, Arne Bjelde Hustveit, Stine Nikolaisen Knutsen og Vilde Karine Haug Kåsene.

Snuttit. Klipp og del fra podkasten

Et klippeverktøy for å dele utdrag fra podkaster. Brukeren kan klippe ut korte utdrag fra podkasten og dele på sosiale medier. Brukeren vil dermed kunne invitere venner til å lytte til hele podkasten også.

Gruppa består av Silje Garmannslund Eide, Johanne Myrvang Gulbraar, Lea Låstad, Eirik Mundal og Henriette Røed. Se prototypen deres HER.

Snuttit-gruppa består av (frå venstre) Silje Garmannslund Eide, Henriette Røed, Johanne Myrvang Gulbraar, Lea Låstad og Eirik Mundal .

MM-Stories. Oppsummert i bobler

Brukeren kan lese "Stories" som er tilgjengelig i opptil 24 timer. Disse ligger øverst på nettsiden. De sorteres utifra tema, og kan innholde et kort sammendrag av en sak, et klipp fra en podkast, bilder, meningsmålinger, kommentarar, etc. Inne på en story kan man trykke seg videre til en sak, hvor story-ikonene så ligger langs toppteksten. Nederst på siden ser man tema-ikonet, som blåses opp når man slider til et annet tema. Kun mulig å trykke seg inn på story med tydelig sirkel som vises når det er noe å se. Se prototypen deres HER.

Gruppa består av Lea Nilssen Furrevik, Ingvill Demmo Normann, Remi André Nygård, Joel Berger Stølen og Michela Wilhelmsen.

Meir om MIX100

MIX100 har som mål å gi ein teoretisk og praktisk introduksjon til interaksjonsdesign i eit medieperspektiv. Faget presenterer og drøftar dei viktigaste teknikkane innan interaksjonsdesign, og viser korleis faget kan brukast i samband med medier.

MIX100 set også utdanninga inn i ein vitskapsteoretisk kontekst og gir ei forståing av korleis teori og praksis heng saman innan interaksjonsfeltet. Emnet gir trening å skrive akademisk om verdien av interaksjonsdesign i samfunnet.

Kurset utgjer ti studiepoeng, og det betyr at studentane skal bruka ein tredjedel av haustsemesteret på arbeidet i kurset (eit semester utgjer 30 studiepoeng).

Faglærarane

Lars Nyre gjev teoretiske forelesingar om medie- og interaksjonsdesign knytt til akademisk skriving, og følgjer opp skriveprosessen frå midten av semesteret og fram eksamensinnleveringa. Nyre er professor i medievitskap ved UiB og leiar for tiltaket TekLab: Innovasjonspedagogikk for medieutdanningar. Han er også professor II ved Institutt for medie- og samfunnsfag, Universitetet i Stavanger. Les meir om Lars her..

Frank Wisnes gjev praktisk undervisning knytt til gruppearbeidet og Manifest Media. Frank er Senior UX Designer i Miles og ein svært erfaren interaksjonsdesigner. Vi er så heldige at vi også har han som faglærar på MIX-programmet. Les meir om Frank her.

Martin Lund er faglærar og er ansvarleg for Figma-opplæringa saman med Amanda. Han går på tredjeåret på MIX og kjenner MIX100 godt sidan han sjølv har tatt faget. Les meir om Martin her.

Amanda Jørgensen Værøy er intern i TekLab hausten 2022, og er ansvarleg for Figma-opplæringa saman med Martin. Ho går også på tredjeåret på MIX. Les meir om Amanda her.

Frank Wisnes spør eit lurt spørsmål til ei av studentgruppene.


Publisert: 23. november 2022
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram