Pizza med mening

Jeg slutter med tungt hjerte nå i min stilling som prosjektkoordinator i TekLab. Det har vært et halvt år med flotte muligheter, ny kunnskap og gode minner. Jeg vil gjerne avrunde min tid i TekLab med å komme med en oppfordring til mine medstudenter.
Frida Sulen var student på kurset MIX202 Design for mediebruk våren 2021. Kurset var basert på et samarbeid med TV2 Play, og Frida bidro til prosjektet "TV2 Connect". Bildet viser den avsluttende presentasjonen på Zoom, der sentrale folk fra TV2 lyttet til MIX-studentenes presentasjoner. Skjermbilde ved Lars Nyre.
Publisert: 9. september 2021

Jeg deltok på oppstarts- og erfaringsseminar for Dikus kvalitetsprogrammer sammen med TekLab teamet i april.

Terje- André Kvinlaug, studentrepresentant i Diku, nevnte allerede første dagen at studenters egen påvirkning er svært sentralt for suksess for utvikling innen utdanning. Og jeg kunne ikke vært mer enig.

Hans kloke ord: pizza holder til oppmøte, men for reell studentinvolvering må det ligge engasjement i bunn!

 

 Så hvordan oppnå studentengasjement?

En utfordring ved utvikling av studier er vi studenter gjerne har et tre-års-perspektiv på vår utdanning, mens som ansatt har man gjerne et ti-års-perspektiv.

Kunnskapen til hvordan et studieprogram oppleves som student forsvinner hvert eneste år.

Derfor er det ekstra viktig at studenter samler seg og bruker de muligheter de har for å kunne gjøre studiet bedre for de som kommer etter seg.

Ett tips fra Terje- André Kvinlaug var å la studenter få evaluere utdanninger selv. Han kunne også anbefale studenter fra forskjellige studieretninger få evaluere hverandres studieprogrammer.

 

TekLab sitt studentråd

TekLab sitt studentråd skal holdes ved jevne mellomrom under TekLab prosjektet. Studentrådet kan gi gode muligheter for studenter å ytre sine meninger og vurderinger, og på denne måten bidra med nyttig lærdom for utvikling av utdanninger.

Det første studentrådet til TekLab har allerede funnet sted og artikkelen fra møtet kan du finne HER.

 

Studentinvolveringens fallgruve – pizza uten mening

En fallgruve ved studentinvolvering er såkalt top-down initiativ. Dette kan forstås som initiativ fra ledelse eller lærere, uten egentlig studentengasjement. Typisk eksempel på dette er å invitere til gratis lunsj, eller pizza. Hvor mange ganger møter ikke vi studenter opp for gratis mat, uten å egentlig være engasjert?

For å få til bottom-up initiativ trengs engasjement fra studentene. Og for at studenter skal engasjere seg tror jeg det er viktig at man blir lyttet til. Det er også viktig at en ser handling og resultater av tilbakemeldingene man gir. Terje-André Kvinlaug bemerket tydelig at studentinvolvering er mer enn bare å tilby pizza.

Man må bli lyttet til og hørt.

 

Studentinitiativ – fra studentene selv

Slik jeg ser det er det viktigste vi som studenter kan gjøre er å være kulturbærere for studentinvolvering. Vi studenter må tørre å si vår mening, og engasjere oss.

Gi åpne og ærlige tilbakemeldinger til faglærere og ta gjerne kontakt med TekLab om dere har noe dere ønsker å bidra med.

Vet du ikke hva du kan gjøre?

Om du har noe du brenner for kan du kanskje skrive en kronikk eller en artikkel og spørre om å få den publisert på TekLab sine nettsider?

Kanskje du er interessert i min gamle stilling som prosjektkoordinator? Du kan også delta i TekLab sine studentråd for å kunne bli med å videreutvikle utdanningen.

Mulighetene er mange, men mitt hovedbudskap til studenter er: engasjer deg i din egen utdanning!

 


Publisert: 9. september 2021
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram