Veien til en yngre Tippser

Studentene Mohamed Abukar, Patrick Valsø, Adrian Jakobsen og Sondre Bergmann fra Høgskulen i Volda og kommet med designforslag til videreutvikling.
Publisert: 26. januar 2023

Evaluering av Tipps-appen

"Veien til en yngre Tippser" er skrevet av Mohamed Abukar, Patrick Valsø, Adrian Jakobsen og Sondre Bergmann. Studentene har forrige høst fått en ny utfordring i faget “Nye medium” på Høgskulen i Volda; å kritisk formativt evaluere appen Tipps for TekLab. Gruppen har sett på Tipps-appen, analysert den og kommet med tilbakemelding; både på hva de mener funker, og hva de mener kan forbedres.

Tipps er en app for lokalaviser utviklet av Future Solutions, der lesere kan sende inn tips om relevante saker i deres nærmiljø. Appen er i bruk av flere aviser og lesere og ønsker å nå ut til flere - spesielt unge lesere.

Yngre brukere

Gruppen har analysert appen i sin helhet, sett fra yngre brukeres ståsted. De har holdt en undersøkelse som evaluerer appens design, brukergrensesnitt, brukervennlighet og dens apell til unge. Rapporten går også nærmere inn på hvilke metoder de har brukt, hva de har kommet frem til og hvordan de ser for seg at appen kan forbedres i fremtiden.

Nye løsninger

Branding er viktig! Gruppen har fokusert på design for en yngre målgruppe. I brukerundersøkelsen fant de ut at det ikke nødvendigvis skal så store endringer til for å forbedre designet til Tipps. På bakgrunn av innsikten i undersøkelsene, har de laget forslag til en ny fargepalett og logo.

Gruppen foreslår en spenstig fargepalett med større kontrast enn den originale.

Poengsystem. For å motivere unge til å bruke appen mer, foreslår de å utvide belønningssystemet og rette det mer mot den yngre målgruppen. Et av forslagene er å belønne tips med gratis abonnementer på populære streaming-tjenester som Viaplay og Spotify.

Veien videre

Studentene har lagt stort fokus på hvordan Tipps kan utvikles videre i fremtiden. I rapporten tilbyr de mange forslag til hvordan dette kan gjøres, men de understreker at det er også enkle grep i Tipps sin visuelle profil vil ha stor slagkraft.

Les rapporten HER!

Les om faget og de andre rapportene HER!

 

 


Publisert: 26. januar 2023
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram