Mobilapper testet av studenter

Studentene på avdeling for mediefag på Høgskulen i Volda briljerer i både foto, video, og lyd, men får nå bryne seg på noe helt nytt; apputvikling. 
Studentene presenterer prosjektene deres. Foto: Regine Grøtte.
Publisert: 26. januar 2023

Medie-studentene i faget “Nye medium” på Høgskulen i Volda har denne høsten fått en ny utfordring; å kritisk formativt evaluere appene Tipps og Hidden for TekLab. Studentene skal i grupper se på appene, og komme med tilbakemelding; både på hva de mener funker, og hva de mener kan forbedres. Studentene i faget kommer fra både bachelor i medieproduksjon, journalistikk, og erasmus-programmet, og har brukt hele Oktober 2022 på å gjennomføre evalueringen. 

Det store spørsmålet

Dette er en videreføring av et samarbeid mellom TekLab og utviklerne bak Hidden, som allerede en gang før har vært evaluert av HVO-studenter. Men det er første gang Tipps skal ut i ilden. Studentene skal presentere nye løsninger til appene sånn som de fungerer idag. Hovedfokuset til studentene er tre ting: Grensesnitt, pedagogisk funksjon, og appell til unge brukere.  

Alle gruppene har skrevet en rapport, laget nye designforslag, og lagt frem vurderingene sine for utviklerne. Artiklene er publisert her: 

Gruppe 1: Hidden Revision

Gruppe 2: SoTippsMe

Gruppe 3: Veien til en yngre tippser

Mye gøy, og litt alvor

Prosjektet har vært organisert i gruppearbeid som studentene har fått organisere selv mellom introduksjonen og pitchen. I oppstarten ble studentene introdusert for TekLab og utviklerne av de to appene, og fikk utlevert en disposisjon til prosjektet. Studentene fikk selv velge appene de hadde størst interesse for, og det var opp til dem å gjennomføre prosjektet og skape en arbeidsstruktur.

Før fremleggelsen av prosjektet deltok studentene i en 2 dagers workshop for å lære å pitche og fremlegge funnene og forslagene.  Alle gruppene presenterte resultatene i rapporten for lærere på Høgskulen, og fikk tilbakemelding på innhold i presentasjonen, design av rapportene, og presentasjonsteknikk. Kvelden før den store dagen spiste studentene og flere av lærerne en bedre middag på den lokale restauranten BRØR for å feire et snart vel gjennomført prosjekt. 

Funnene og tilbakemeldingene ble presentert for representanter fra TekLab, Hidden, og Tipps på zoom. De var alle fornøyde med innspillene, og stilte grundige spørsmål til tilbakemeldingene. Rektor Johann Roppen var også tilstede og stilte spørsmål og kom med tilbakemeldinger. 


Studentenes gjennomføring

Studentene jobbet for å utarbeide en kritisk formativ evaluering. Det finnes i hovedsak to typer evaluering, en summativ og en formativ, der summativ vurderer produktet på et gitt tidspunkt, mens formativ evaluering har som mål å kartlegge forbedringspotensialet og bidra til utvikling. Studentene samlet inn tilbakemeldinger på tre hovedområder; grensesnitt, pedagogikk, og appell til unge brukere. Forskjellige aspekter ved appene ble rangert på en skala fra 1 til 5.

  • Ikkje nokon problem. Kan brukast som det er.

  • Kosmetisk problem. Kan fiksast med enkle grep.

  • Eit visst problem: Må endrast med moderat innsats.

  • Eit alvorleg problem: Må endrast med tidkrevande innsats.

  • Katastrofe: Må endrast umiddelbart, eller denne funksjonen må fjernast.

Resultatene fra undersøkelsen ble brukt til å utarbeide tilbakemeldinger på både det som fungerte bra i appene i dag, og det studentene mener har forbedringspotensiale. Til slutt utformet studentene konkrete endringsforslag, både rettet mot design og det funksjonelle.  

Alle gruppene la frem en rapport og designforslag til appene i presentasjonene sine, som ender i artiklene publisert på TekLab. 


Publisert: 26. januar 2023
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram