Hiddens skjulte potensiale

Enklere brukervennlighet - en rapport om Hiddens skjulte potensiale er en evaluering skrevet av Madeleine Vatne Viddal, Regine Skogmo Grøtte, Eivind Løkstad, Maja Kornelia Flodquist og Mads Ankarstrand. 
Rapportens forside. Lenke til rapporten kan du finne på slutten av denne artikkelen.
Publisert: 26. januar 2023

Evaluering av Hidden-appen

Studentene har forrige høst fått en ny utfordring i faget “Nye medium” på Høgskulen i Volda; å kritisk formativt evaluere appen Hidden for TekLab. Gruppen har sett på appen, evaluert den og kommet med tilbakemeldinger; både på hva de mener funker, og hva de mener kan forbedres.

Hidden ble lansert i 2019 og er en app som løfter frem norsk historie og kulturarv. Hidden A/S ønsker å levere de beste brukeropplevelsene mulig, og derfor videreutvikle deres design og innhold.

Fokus på brukervennlighet

Studentenes rapport og evaluering fokuserer på hvordan Hidden kan øke brukervennligheten. Rapporten baserer seg på kvalitativ og kvantitativ data som omhandler appens grensesnitt, pedagogiske funksjoner og apell til unge brukere.

Rapporten belyser flere områder hvor appen kan forbedres og gjøres mer tilgjengelig for alle. Dette innebærer blant annet å gjøre historie mindre teknisk skrevet og lettere for brukerne å forstå. I tillegg fant de at appen kan nå sitt fulle potensial best knyttet til en bestemt kontekst: turister og eventyr-lystne familier!

Stort potensial

Rapporten avdekker hva som fungerer bra med designet, og hva som ikke fungerer så bra, basert på innsikten fra undersøkelsene.

Gruppen fant at Hidden bygger på en spennende idé, men har fortsatt en vei å gå for å øke brukervennligheten. En utfordring i designet er appens mange historier, detaljer og informasjon som skal struktureres oversiktlig. En måte å gjøre å gjøre dette på er å implementere universelt design!

Les gruppens evaluering HER!

Les om faget og de andre rapportene HER!


Publisert: 26. januar 2023
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram