Hidden School

Hidden School er et prosjekt utviklet i samarbeid med appen "Hidden" og kurset "Nye medium" høsten 2021 ved Høgskulen i Volda.

Prosjektet omhandler gruppens forslag til videreutvikling av den eksisterende appen Hidden. En app som ved hjelp av geolokasjon plasserer kulturelle historier og minner på et kart. I arbeidet med å evaluere appen har studentene valgt å se på muligheten for også å bruke appen i skolesammenheng. Målet er å skape en digital læringsarena som kan virke motiverende på elevene ved at mer av undervisningen blir visualisert gjennom tredimensjonale modeller. Ideen er rett og slett å ta i bruk konseptet “Hidden” i en ny arena. For at appen skal kunne fungere i læringssammenheng, mener de at det trengs en del tilpasninger. Først har gruppen evaluert den eksisterende appen, for å så komme med forslag til nye funksjoner. For å undersøke forbedringspotensiale har gruppen tatt i bruk appen selv. 

Tradisjonell undervisning med ny teknologi

Appen skal knyttes opp til læreplanen for ungdomsskoletrinnet (8-10 klasse). Målet med “Hidden School” er å kombinere ny teknologi med tradisjonell undervisning i klasserommet, der en kan vekke interesse, skape undring, og pirre nysgjerrigheten. Appen skal hjelpe elevene til å kunne interagere med visuelle elementer i alle fag, og være knyttet til målene i læreplanen. Det er ikke utenkelig at de fleste i denne målgruppen allerede har en smarttelefon eller tilgang på en. Flere skoler har også nettbrett som elever kan låne om de ikke skulle ha smarttelefon. “Hidden School” skal følge læreplanen, og følge læringsmålene i hvert fag. Appen skal ha en inndeling i ulike vanskelighetsgrader/nivåer, slik en kan skille mellom klassetrinnene. Læreren skal også kunne styre appen i en læremodus, slik at han/hun kan tilpasse innholdet til sin klasse. Eleven åpner appen, går inn på faget sitt, og velger et underpunkt angitt av lærer. Telefonen holdes mot en flate, for eksempel pulten, og eleven trykker på stedet der visualiseringen er ønsket å foregå.

 

LES MER HER: Hidden School

Les mer om hvordan Høgskolen i Volda har prøvd ut en ny undervisningsform som vi kaller "kritisk formativ evaluering" her


linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram