Mixed Reality kan effektivisere byggebransjen

Hva om konstruksjonsarbeidere kunne sett bygget de skal lage før de har begynt? Hva om en elektriker kunne sett kretsene til et bygg gjennom veggen? Ny AR-teknologi gjør dette mulig.
Publisert: 8. april 2022

Målet med denne artikkelen er å fremheve forskning og utvikling knyttet til Mixed Reality-teknologi. Jeg vil vise hvordan slik teknologi kan bli brukt for å løse nyttige og instrumentelle oppgaver. Resultatet er mindre tvetydighet, raskere arbeid og mer penger spart.

Masteroppgave

Artikkelen er basert på forskningen gjort i mastergraden “Enhancing the Performance Of Instrumental Tasks In Construction Through Immersive Augmented Reality Technology”.

Min masteroppgave ser på hvordan man kan bruke mixed reality (MR)-utstyr som Trimble SiteVision og Trimble XR10 med HoloLens 2 til å løse nyttige oppgaver i konstruksjonsbransjen.

Jeg fant ut at hovedfordelen med Mixed Reality når det gjelder å gjøre nyttige oppgaver er at det kan kommunisere en idé eller et konsept ved å visualisere det så virkelighetsnært som mulig.

Oppgaven er tilgjengelig her. For å lese mer om mine funn rundt bruken av MR i Veidekke kan du også lese den tilhørende rapporten der jeg evaluerer Trimble SiteVision sammen med eksperter.

Bransjesamarbeid

Prosjektet var et samarbeid mellom Key Account Manager i Trimble Anders Høie fra Trimble Norge, leder for XR utvikling og utplassering i Veidekke Øyvind Svaland og min veileder professor Lars Nyre fra Universitetet i Bergen.

Dette er første gang Institutt for medie og Informasjonsvitenskap samarbeider med byggebransjen på et masterprosjekt av denne typen.

Med disse i ryggen utførte jeg en evaluering av Trimble SiteVision; et håndholdt Augmented Reality-verktøy som brukes i konstruksjonsbransjen. Evalueringen er basert på forskning gjort i den akademiske oppgaven, der jeg ser nærmere på hvordan man kan bruke Mixed Reality- utstyr til å løse nyttige oppgaver.

master i medie- og interaksjonsdesign Peter Rolfsenleder for Extended Reality (XR) utvikling og utplassering i Veidekke Øyvind Svaland  Key Account Manager i Trimble Anders Høie.

Fra venstre: master i medie- og interaksjonsdesign Peter Rolfsen, leder for Extended Reality (XR) utvikling og utplassering i Veidekke Øyvind Svaland og Key Account Manager i Trimble Anders Høie.

Intervjuer med brukere

For å forstå en bransje jeg aldri hadde vært i selv, måtte jeg jobbe tett med og inkludere bransjefolk hele veien. Gjennom Øyvind Svaland fikk jeg kontaktet og intervjuet tre brukere fra bransjen. Jeg intervjuet dem høsten 2020.

Øystein Ulvestad er BIM-utvikler i Sweco, og har har lagd modeller for Trimble SiteVision.

Halvor Dahle arbeider i Veidekke. Han skrev masteroppgaven sin om bruken av Mixed Reality i konstruksjons bransjen.

Anders Rudi er stikningsingeniør i Veidekke.

Ved å transkribere og analysere samtalene fikk jeg et detaljert og nyanserikt innblikk i bruksområdet til Mixed Reality i byggebransjen. Jeg fikk en forståelse av hva som hva var bra, og hva som absolutt måtte bli bedre.

3D-modeller på byggeplassen

Trimble SiteVision er et håndholdt Augmented Reality-verktøy som lar brukeren plassere persistente 3D-modeller ovenpå virkeligheten for å vise hvor et element skal stå. Dette kan brukes til å vise involverte parter hvordan resultatet vil se ut i virkelig størrelse, og vil kunne forhindre unødvendig arbeid.

Et bruksscenario er følgende: En gravemaskinoperatør skal grave opp ei gate for å bytte et røranlegg. For å hindre at han treffer andre viktige underjordiske elementer, er de blitt nøyaktig markert og vises frem med AR-teknologi. (Lim inn bilde av TSV her)

Dette gjør at han trygt kan grave rundt disse elementene uten å ødelegge dem eller gjøre unødvendig arbeid.

Brukeropplevelsen trenger forbedring

Da jeg startet forskningen hadde jeg en idé om at det utelukkende var brukergrensesnittet jeg kom til å forsøke å forbedre, men der tok jeg feil. Det var den overordnede brukeropplevelsen som trengte forbedring. I akkurat Trimble SiteVision sin case var hardwaret mye av problemet.

Selv om teknologien har potensial til å lage verdi er det enda et stykke å gå. Dette kan kun forbedres av at entusiaster fortsetter å forsøke å gjøre det bedre.

For lav presisjon

Noe er mangler med selve teknologien og annet er brukergrensesnittet. Trimble SiteVision (TSV) sliter med at modeller som er under bakken flytter på seg når man selv fysisk flytter på seg. Rudi presenterer en mulig løsning på dette i den vedlagte rapporten.

Et annet problem er at siden TSV bruker en GNNS-sensor for presis markering av geolakasjon, mister den koblingen når man peker TSV oppover. Sammen med Ulvestad foreslo vi en løsning der et gyroskop brukes for å sikre at GNNS-sensoren holder seg stabil.

TSV skuffer da den ikke utnytter augmented reality-aspektet ved presentasjon av metadata. Der man helst skulle hatt informasjon om et holografisk objekt på eller ved siden av hologrammet, får man det heller i et eget vindu som en blokk med tekst.

Bransjen må lagre bedre data

Også informasjonen må bli bedre. Dette kommer sannsynligvis med tiden, gitt at Mixed Reality blir tatt i bruk i bransjen. Ennå hentes gjerne de modellene man trenger å sette inn i TSV fra forskjellige kilder i forskjellige dataformater. Det vil si at kommunen kan ha noe informasjon på underjordiske elementer, mens en entreprenør har en annen modell som ikke samsvarer. Dette gjør at det ikke går an å sette dem sammen til en stor samlermodell.

Samtidig har man kanskje utviklet sin egen modelll over bakken på samme plass. Det ville være ønskelig å kunne bytte feilfritt mellom disse modellene.

God kommunikasjon

I fremtiden vil bruken av MR for nytteorientert arbeid spare både tid og kostnader. En annen fordel er at det kan kommunisere en idé eller et konsept ved å visualisere det så virkelighetsnært som mulig. Dette gjør at alle involverte kan jobbe ut fra samme forståelse av prosjektet.

Flow

I masteroppgaven diskuterer jeg hvordan MR kan hjelpe arbeidere å oppnå “flow”. “Flow” er et psykologisk konsept utforska av Mihály Csíkszentmihályi. Det er en tilstand hvor man blir helt oppslukt i den oppgaven man utfører slik at det virker som tid og rom forsvinner rundt en.

For å oppnå “flow” kan ikke oppgaven være for enkel eller for vanskelig, da dette fører til at man mister fokus.

I oppgaven argumenterer jeg for at man kan oppnå “flow” fordi MR-utstyr kan fjerne usikkerheter i arbeidsflyten, og dermed unngå at prosessen stopper opp. Denne nye typen visuell kommunikasjon kan i prinsippet gi direkte visuelle instruksjoner til arbeideren.

Oppsummering

Enkelt sagt er dette en teknologi med tilsynelatende uendelig potensiale. Teknologien er enda i en veldig tidlig fase, men blir dyttet frem i lyset av entusiaster som ønsker å investere i MR  for å gjøre instrumentelle oppgaver enklere i fremtiden.


Publisert: 8. april 2022
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram