Runde 2 for Diskutek

Førsteårs studenter på fjernsyns- og multimediaproduksjon har analysert film gjennom diskusjon - prosjekt Diskutek er igjen gjennomført!
Studentene tar opp podkast i medieavdelingen sitt podkast studio
Publisert: 22. mai 2023

"Diskutek er rett og slett en metode for å tilrettelegge for mer faglig diskusjon og bevissthet rundt egne film opplevelser" forteller Sigmund Trageton, universitetslektor ved UiS og faglærer for audiovisuell fortelling 1. Trageton testet ut Diskutek med fjorårets førsteårsstudenter i fjor. I år ble opplegget gjennomført med årets studenter med små justeringer.

Hør årets podkaster fra diskutek: Diskutek: Batman podkast

Les mer om diskutek: Å oppmuntre studentens stemme

Oppmuntring til diskusjon

Diskutek er delt opp i 5 deler. Først ser studentene filmen som i år var "Batman Dark Knight Rises". I del to møtes studentene i grupper sammen med Lone Nyløkken og Nora Storebø, teknisk assistenter for teklab, for å diskutere hva de har sett. Hovedfokuset er å fokusere på følelsene og deres egen opplevelse, og bruke dette som utgangspunkt for diskusjon.

Diskusjonen blir alltid ledet av studentene hvor Nyløkken og Storebø kun bidrar med spørsmål om flyten stopper opp eller avsporer. Spørsmålene kan også få de til å reflektere og diskutere andre aspekter ved opplevelsen deres av filmen. Med en linjeforening hvor de allerede ser og diskuterer mye film så merket man på engasjementet at det var en klasse som likte å diskutere film, sier Storebø. Studentene uttrykte også selv at de synes det var gøy å bruke en time på å snakke om filmen.

Story sirkelen

I del tre får studentene lære om Dan Harmons story sirkel. Et verktøy for å strukturere historiefortelling i film. Dette verktøyet er utgangspunktet for analysen av Batman. I denne undervisningen blir derimot ikke Batman nevnt, men heller en generell introduksjon til måten sirkelen fungerer.

Alt de lærte i denne forelesningen skulle brukes i del fire, hvor studentene skulle koble sammen story sirkelen med sine egne opplevelser av Batman.

 

I del fire kommer studentene tilbake i gruppene for å diskutere filmen med utgangspunkt i story sirkelen. Det som var annerledes i år fra i fjor var tilstedeværelsen av faglærer. I fjor var Trageton til stede i denne delen, men valgte i år og overlate det til Nyløkken og Storebø. Dette fordi han ble for engasjert i diskusjonen og følte dette kunne gi studentene en ide om at det han sier er fasit, og derfor dempe diskusjonen eller refleksjonen til studentene.

Tragetons valg om å ikke delta fikk kritikk av en student, hvor de mente det var viktig at underviser var til stede for å kunne veilede diskusjonen om det ble nødvendig, og kunne løse opp i eventuelle konflikter som kunne oppstå.

I starten gikk Storebø og Nyløkken raskt gjennom sirkelen på nytt, deretter lot de studentene diskutere i egne grupper hvilke deler av filmen de mente passet inn i hvilke deler av sirkelen. Til slutt ble gruppene samlet hvor de i plenum sammenlignet hva de mente de forskjellige delene i filmen var.

Podkastene

I siste del lager studentene podkast. Manuset blir fordelt på de forskjellige gruppene, og de kan velge selv hvordan de skal analysere. Enten hvor i story sirkelen deres del passer inn i helheten av filmen, eller å analysere delen som en helhet ut i fra sirkelen.

I denne delen blir studentene overlatt til seg selv, men Storebø og Nadine Zogbi, førsteamanuensis og lærer i lyd, var tilgjengelig for å hjelpe til teknisk om de trengte det.

 

 • Diskutek sesong 2 - Batman
  Diskutek sesong 2 - Batman
  Batman episode 1
  Loading
  /
  • Batman episode 1

   Batman episode 1

   Apr 15, 2023 • 13:48

  • Batman episode 2

   Batman episode 2

   Apr 15, 2023 • 9:33

  • Batman episode 3

   Batman episode 3

   Apr 15, 2023 • 8:09

  • Batman episode 4

   Batman episode 4

   Apr 15, 2023 • 9:40


 • Publisert: 22. mai 2023
  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram