Hidden Kultur

Anna Kristin Ingridadottir, Hege Lande, Mariell Pettersen, Rasmus Sætrum Bjerkan, Rasmus Aarskog Sætersdal, Tuve Elise Milton Kårstad, Maja Susann Melbye

Hidden Kultur er et prosjekt utviklet i samarbeid med appen "Hidden" og kurset "Nye medium" høsten 2021 ved Høgskulen i Volda

Gjennom prosjektet har studentene fått kjennskap til Hidden og gjort seg opp noen tanker rundt appen. Etter å selv ha testet den ut, samt testet ut appens funksjonalitet; har de kommet frem til at Hidden er en app med stort potensiale. Likevel ser de rom for justeringer og forbedringer for å kunne øke brukeropplevelsen. Noen av problemene de trekker frem er at funksjonene ikke er intuitive, designet er utdatert og at det mangler et personlig preg. Etter egen evaluering av appen har de kommet frem til noen løsninger de mener burde fungere godt for å engasjere unge til å komme seg ut.

Brukerprofil og gamification

For å gjøre appen mer interaktiv og skreddersydd er studentenes forslag å ha en profil-funksjon. Brukerprofilen kalles en explorer eller en adventurer, for å samsvare med estetikken til appen. Man kan samle punktene man besøker. Disse kan man finne under en kategori som heter "discoveries" (i motsetning til appens navn). På profilen kan man se poeng fra punktene man har vært på, favoritt punkter og highscore liste (både nasjonalt og internasjonalt). Her kan man og se venners highscore.

Poengene man kan samle fra punktene er med på å gjøre appen mer interaktiv, og kan være med på å motivere målgruppen til å bruke Hidden. For å unngå "misbruk" av poengene og at brukeren får med seg informasjonen fra punktene kan man lage quizer som brukerne må svare på i etterkant. Svarer man riktig på quizen gir dette igjen mer poeng. Ved å implementere en funksjon som dette vil det være både mer interaktivt, men også gøy for brukerne å bruke Hidden.

Tur-ruter

Før man gjør tur til en funksjon i appen, må man knytte sammen de forskjellige punktene og gjøre disse om til turløyper. Der kan man se diverse informasjon om løypene som for eksempel lengde, vanskelighetsgrad og punkter løypene inneholder. Å gi appen en tur-funksjon er med på å skape mer mening med å gå ut. Som regel ønsker man å vite hvor man skal gå før man gir seg ut på det. Knytter man sammen tur-funksjonen med brukerprofilene blir appen mer skreddersydd og personlig. Å legge til poengsum og quiz vil være med på å gamifisere appen som igjen kan appellere mer til unge. Alle disse punktene vil være med på å skape en mer helhetlig opplevelse som man kan bruke god tid på.

Les mer:

Les hele rapporten her: Hidden Kultur

Les mer om hvordan Høgskolen i Volda har prøvd ut en ny undervisningsform som vi kaller "kritisk formativ evaluering" her

 


Prototype demo

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram