- Det blir bok!

Geir Terje Ruud har fått over 300.000 kr i støtte fra Pressens faglitteraturfond til et samarbeid med TekLab Bedrift, og dette blir en storsatsning for fagmiljøet.
Publisert: 14. mai 2023

– Vi skal lage en digital håndbok om hvordan du utvikler prototyper på nye medieløsninger, og hvordan du bør gå fram for å lykkes med innovasjon og entreprenørskap i vår sektor, sier Ruud. - Vi håper å skape et faglig møtepunkt mellom bransjen og utdannelsene, og åpne for mer samarbeid i grenselandet mellom journalistikk og teknologiutvikling. 

200 forfattere

Boken er spesiell ved at den bygger på et stort materiale som er laget av studenter og faglærere ved Universitetet i Bergen, Høgskolen i Volda og Universitetet i Stavanger. TekLab har publisert over 60 prototyper på nye medieløsninger som er laget av flere hundre studenter.

- Boken skal bruke det beste av dette store materialet for å vise hvordan man kan gå frem for å utvikle prototyper. Den skal kurateres av et team med dyktige unge medarbeidere fra Media City Bergen og publiseres på TekLabs nettsted. Målet er å ha den klar til publisering høsten 2024, sier Ruud.

Nettbasert

Boken skal kunne leses på mobilen eller den bærbare datamaskinen. En nettbasert håndbok gjør at leseren enkelt kan søke i stoffet og oppleve multimedialt materiale som blir lagt til rette på TekLabs nettsted.

Eksemplene kan skiftes ut og oppdateres med enkle grep, slik at boken kan holde tritt med utviklingen uten å måtte utgis på nytt.

- Vi vil basere formidlingen på eksempler og video-tutorials som man klikker seg til fra teksten, forklarer Ruud. Vi bruker fotografier fra studentprosjektene for å gjøre forklaringene mer livlige. Vi bruker "snakkebobler" med sitater fra bransjefolk, faglærere og studenter. Disse skal være inspirerende og tankevekkende.

- Vi vil også trykke et passende antall papirbøker for å nå lesere som foretrekker det fysiske formatet, sier Ruud.

«Cut the crap»

Geir Terje Ruud forklarer nærmere hva boken går ut på.

- Det blir en “cut the crap”-bok, ikke en bok som skal lede til seminarer og utredninger. Håndboken skal si "Slik gjør du det!" Den gir råd om hvordan du kan lære deg å utvikle gode løsninger i fremtiden. Den forklarer hva som er nytteverdien med å lage prototyper, hvordan du kan utvikle nye innholdstyper, hvordan du kan presentere ideene dine til investorer, og mye mer.

Målgruppen er i første rekke studenter på bachelor og master innen mediefaglige utdannelser. Boken egner seg for journalistikk, TV-produksjon, design, interaksjonsdesign, mediedesign, PR og kommunikasjon.

- Men vi sikter også mot samfunnsinteresserte utviklere, designere og andre som lokkes av mediebransjens muligheter, understreker Ruud.

Prototyper

Det er viktig å forklare hvordan man lager prototyper på nye løsninger.

- En prototype er et forslag til et fremtidig produkt som noen med ressurser må fatte interesse for, og de bør utvikles på en realistisk og kostnadseffektiv måte. Det gjelder å raskt finne ut hva som faktisk kan virke, sier Ruud.

Slik sett er boken produksjonsorientert. Den skal legge til rette for at leseren selv kan utvikle relevante produkter og løsninger. Leseren skal kunne bruke den både til å gjøre forbedringer i eksisterende medieløsninger og til grunnleggende nyskaping.

- Vi tar leseren med på hele prosessen fra idéutvikling til salgspitch overfor investorer. Boken skal ha følgende kapitler:

  1. Innsiktsarbeid.
  2. Prototyping.
  3. Innholdsutvikling.
  4. Evaluering av brukeropplevelse.
  5. Forretningsplanlegging.
  6. Pitching og formidling.

- Disse prosessene vil være kjent for alle som har jobbet med prototyping og produktutvikling, sier Ruud. De kan gjøres i ulike rekkefølger, men vi oppfatter dette som den mest naturlige. Vi forklarer hvert av stegene med et skarpt fokus på journalistikk og mediedrift.

Boken skal har en rekke eksempel fra studentprosjektene, og det dreier seg blant annet om journalistikk med mobil-AR og dokumentarisme med VR-utstyr, verktøy for journalistikk basert på personalisering og kunstig intelligens, og formidling av nyheter til unge voksne med originale løsninger i sosiale medier og på tradisjonelle nettsider.

-Håndboken legger stor vekt på journalistiske valg, etiske vurderinger og redaksjonelt ståsted i alle kapitlene, sier Ruud.

Om forfatterne

Geir Terje Ruud (f. 1963) er hovedredaktør for boken. Han har hatt en lang karriere i mediebransjen. Fra 2017 til 2022 var han utviklingsdirektør i NTB. Han har også 20 års erfaring fra VG og har vært redaktør i danske Ekstra Bladet. Ruud har gitt ut to mediefaglige bøker, nemlig Journalistiske entreprenører (2014) og Autostory - hvordan automatisering forandrer journalistikken (2017).

Lars Nyre (f. 1969) er medredaktør og koordinerer kontakten med faglærere og studenter i TekLab-prosjektet. Han er professor i medievitenskap ved Universitetet i Bergen og Universitetet i Stavanger. Nyre gir i disse dager ut læreboken Teknologi. En innføring (2023) og har tidligere gitt ut blant annet Radioradio (2004) med Linda Eide og Lyd i journalistikk (2017) med Jørgen Lyngvær og Linda Eide.

Tre ansatte i TekLab Bedrift bidrar til bokprosjektet. Audun Klyve Gulbrandsen (f. 1986) er ansvarlig for den tekniske tilretteleggingen. Helene Høylandskjær (f. 1997) og Julia Hellem Brandt (f. 1998) bidrar med design og redigering av multimediainnhold, og bidrar til at de interaktive elementene kommuniserer godt med målgruppen.

- Alle våre medarbeidere er ektefødte barn av Media City Bergen. De har tatt både bachelor og master i Medie- og interaksjonsdesign ved UiB. Dette blir bra!, avslutter Geir Terje Ruud.


Publisert: 14. mai 2023
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram