Fem millioner til TekLab Bedrift

TekLab Bedrift skal engasjere studenter i bærekraftig innovasjon og entreprenørskap på måter som er relevante for arbeidslivet.
Studenter ved Høgskolen i Volda presenterer sin kritiske formative evaluering av mobilappen Hidden. Fra venstre: Anna Kristín Indridadóttir, Hege Lande, Tuva Elise Milton Kårstad og Rasmus Sætrum Bjerkan. Innfelt i Zoom ser vi daglig leder i Hidden Øyvind Steensten. Foto: Lars Nyre.
Publisert: 20. desember 2021

TekLab-miljøet har fått fem millioner kroner i støtte fra HK-dir til tiltak for økt arbeidsrelevans i utdanningen. Dette er andre gang på to år at TekLab får midler fra HK-dir. Miljøet fikk fem millioner fra Program for studentaktiv læring i 2020.

– Studentene skal gi innhold til de klisjéaktige begrepene "bærekraft" og "innovasjon", sier prosjektleder Lars Nyre ved Universitetet i Bergen. - De unge må gå foran i utforskningen av hva som er de mest verdifulle medieløsningene for det norske samfunnet i fremtiden, og vi skal legge til rette for det.

– Det er svært gledelig for instituttet og våre utdanninger i Media City Bergen at Lars lykkes med å få støtte til dette prosjektet. Instituttet ser frem til resultatene av det gode samarbeidet med UiS og Volda, og ikke minst de spennende koblingene mot de involverte bedriftene. Dette er nyskapende samarbeidsformer som vi har høye forventninger til. Sier en fornøyd instittutleder Marija Slavkovik.

Automatisering og immersjon

Det nye prosjektet dreier seg om to teknologiområder, nemlig automatisering av journalistikk og immersive medier.

– Automatisering og immersjon blir viktig i fremtiden. Men norske medieutdanninger mangler i stor grad den kompetansen som trengs for å prøve ut slike fremvoksende teknologier. Det skal vi gjøre noe med i det nye prosjektet. "Fremvoksende teknologier" er et forsøk på å oversette det mer utbredte engelske begrepet "emerging technologies" til norsk. Det er grunn til å tro at slike teknologier vil få stor betydning for bærekraft og innovasjon i framtiden. TekLab Bedrift skal styrke mediebransjens evne til å bidra med gode løsninger gjennom tett samarbeid med unge mennesker under utdanning, sier Nyre.

– Studentene er vår viktigste ressurs

Anne Jacobsen er daglig leder i Media City Bergen; paraplyorganisasjonen for partnerne i medieklyngen knyttet til Media City Bergen. Hun er begeistret for satsningen på studenter.

– Ingen ressurs er viktigere for fremtidens medier enn de unge. Med TekLab Bedrift får Media City Bergen et stadig sterkere miljø for utdanning, og det supplerer vårt allerede sterke fagmiljø innen forskning og utvikling, seier Jacobsen. For oss i NCE Media er det særlig interessant at Universitetet i Stavanger også deltar. Det vil gjøre at den pågående etableringen av Mediebyen i Stavanger også nyter godt av studentaktive læringsformer. Høgskolen i Volda er også et spennende tilskudd til vår samarbeidslinje, sier Jacobsen.

Anne Jacobsen er daglig leder i Media City Bergen.

 

Regionalt samarbeid

TekLab Bedrift er et trepartssamarbeid der studenters kreativitet blir koblet med bedrifters næringsbehov og forskeres og faglæreres kritiske grunnholdning. Mer presist er det et samarbeid mellom Universitetet i Bergen (UiB), Høgskulen i Volda (HVO) og Universitetet i Stavanger (UiS). Utforskningen av fremvoksende teknologier skal gjennomføres på et utvalg av egnete kurs, og seks firmaer i den norske mediebransjen bidrar med praksisplasser og tett oppfølging.

Tre firma er hovedsaklig knyttet til utforskningen av automatisering, og det er NTB, Future Solutions og Factiverse. De tre andre firmaene er knyttet til utforskningen av immersive medier, og det er Scary Weather, Spello og Hidden.

Universitetslektor Sigmund Trageton ved Institutt for medie- og samfunnsfag ved Universitetet i Stavanger er sentral i prosjektet.

– Vi på UiS er svært glade for tildelingen. Dette er et unikt prosjekt som binder sammen teknologiutvikling, undervisning og samarbeid med næringslivet. Det er flott å kunne få til mer samarbeid med de andre vestlandske medieutdanningene i Bergen og Volda, sier Sigmund Trageton.

Sigmund Trageton prøver "Spectacles" fra Snapchat. De kan sende foto eller korte videoer direkte til din Snapchat-konto. Foto: Lars Nyre.

En stadig strøm av FoU-løsninger

TekLab har tre mål som arbeidsinnsatsen organiseres ut fra.

Mål 1 er at studenter og bedrifter skal samarbeide om å designe FoU-løsninger innen fremvoksende teknologier. Utforskingen skjer med metoder som brukes i bransjen, blant dem brukerundersøkelser, sprint-basert prototyping, co-design og innholdsproduksjon.

I løpet av perioden 2022 til 2024 skal TekLab Bedrift bidra til 60 FoU-rapporter utført av studentgrupper som gjør faglige sonderinger på vegne av bedriftene, og her gruppe skal kunne ha minst ett besøk hos bedriften eller relevante kunder. Her skal studentene lære bransjens samtaleformer og håndverk.

Daglig leder i Future Solutions, Are Pedersen, er begeistret over tildelingen fra HK-dir.

– TekLab-teamet gjør et fantastisk arbeid for å bygge opp under innovasjon alle er avhengige av. I Future Solutions har vi til oppgave å støtte våre kunder og samarbeidspartnere slik at fremtiden skal bli god og gi grunnlag for god drift i lang tid, sier Pedersen. Samarbeidet med TekLab gir oss i Future Solutions årlig påfyll av ny kunnskap og nye ferdigheter. Vi har flere års erfaring med samarbeid der studenter gjør innovasjonsarbeid, og våre kunder ser stor nytte i dette. Den nye støtten fra HK-dir understøtter videre utvikling, seier Are Pedersen.

Verdiforslag som kan gjøre en forskjell

"Verdiforslag" viser til den positive endringen som en teknisk løsning er ment å bidra med til en gitt målgruppe på et gitt bruksområde. Det kan for eksempel være å bidra til at ungdom engasjerer seg sterkere i lokalavisers nyheter, slik som Tipps-prosjektet er et eksempel på. Personvern er et viktig aspekt ved slike verdiforslag.

Mål 2 er at bedrifter skal velge ut de mest lovende verdiforslagene for bærekraftig innovasjon basert på arbeidet i FoU-prosjektene, og forsøke å gjøre dem til produkter på sitt segment av markedet. Studenter og bedrifter samarbeider om å lage forretningsmodeller, søknader om innovasjonsstøtte, og andre salgsframstøt. Denne målsetningen er basert på å konkurranseutsette studentenes produksjoner.

Dekan på Avdeling for mediefag ved Høgskolen i Volda, Kate Kartveit, er glad for det nye samarbeidet.

– Vi er begeistret over at vi kan videreføre og utvide det gode samarbeidet med UiB og UiS fra TekLab til TekLab-bedrift. Vårt fagmiljø er opptatt av å satse på arbeidsrelevans i studieprogrammene, og vi er særlig opptatt av journalistikkfaget i denne sammenhengen. Det er spennende at teknologi som AR/VR og automatisering av arbeidsprosesser står sentralt i prosjektet. Dette gjør prosjektet ekstra fremtidsrettet og arbeidslivsrelevant for journalistiske formål, sier dekan Kate Kartveit.

Kate Kartveit er dekan ved Avdeling for mediefag ved Høgskolen i Volda.

En bok som oppsummerer prosjektet

Mål 3 er at over treårsperioden 2022 - 2024 skal TekLab-miljøet skrive en bok med en modell for tverrdisiplinært samarbeid om utforskning av fremvoksende teknologier, der både læringsformer for FoU-prosjekter og kriterier for bærekraftige verdiforslag presenteres i detalj.

Boken er ment å gjøre prosjektets framgangsmåter overførbare til andre utdanninger, og henvender seg særlig til samfunnsvitenskapelige og humanistiske utdanninger.


Publisert: 20. desember 2021
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram