Tales of the Now

Hvordan kan strømming av nyheter se ut i fremtiden? Tales of the Now er en tankevekkende og fortryllende VR-opplevelse som formidler nyheter på en helt unik måte!
Publisert: 14. august 2022

Tales of the Now ble utviklet som en del av kurset "Design for mediebruk" våren 2022 ved Universitetet i Bergen i samarbeid med TV 2.

Studentene Marie Moksheim, Julia Dietze Paulsen, Amalie Kjersem, Johanna Utle og Emma Husa har i dette kurset utviklet en fremtidsrettet prototype for TV 2 Play ved bruk av VR- og AI-teknologi for unge i aldersgruppen 16-19 år som kan kategoriseres som innovatører og early adopters.

Unge vil unnslippe virkeligheten

Fokuset for innsiktsarbeidet var å få et innblikk i forholdet videregående elever har til nyheter, strømmetjenester og nyheter på strømmetjenester. Studentene forsøker å avdekke hvilke potensiale strømmetjenester har innen nyhetsformidling for unge, og brukte spørreskjema, dagbokstudier, semistrukturerte dybdeintervju og blikksporing som metoder. De mest sentrale funnene fra innsiktsarbeidet var blant annet at nyheter ofte vekker negative reaksjoner for målgruppen, og at enkelte bevisst unngår nyheter til fordel for underholdning med mål om å unnslippe virkeligheten. Unge mister også interessen dersom innholdet ikke fremstår som appellerende. 

En eventyrlig formidling av nyheter

Studentene utviklet på bakgrunn av innsikten prototypen Tales of the Now. I denne VR-opplevelsen møter du på Tails, en personlig AI-guide som formidler nyheter på en eventyrlig måte. Nyhetskonsumet har blitt en lek hvor du må bruke sansene dine til å lete etter og sanke og aktivere det som blir kalt for “Orbs”. På denne måten får du full kontroll og ansvar over eget konsum. 

AI-personligheten Tails

AI-personligheten Tails. Bilde tatt fra prototypespesifikasjonen.

AI-personligheten i denne prototypen er det studentene beskriver som en "noe småfrekk og sarkastisk, men vennlig, humoristisk og kunnskapsrik mentor" i form av en rev ved navn Tails. Tails er en personlig AI-guide som formidler nyheter på en eventyrlig måte og refererer til disse om “Tales”, og er en konstant ved brukerens side i VR-opplevelsen som til en hver tid tilgjengelig for å svare på spørsmål og forklare funksjonaliteter.

 

VR-miljø: en eventyrlig virkelighet

Studentene har designet en stemningsfull of eventyrlig atmosfære hvor målet er at sansene får hvile og tankene kan vandre. For å gjøre dette har de brukt en rekke auditive og visuelle virkemidler som er nøye detaljert i VR-miljøet. Miljøet har også et dynamisk terreng som oppmuntrer til utforskning av omgivelsene.

Bilde av VR-miljøet. Bilde tatt fra prototypespesifikasjonen.

 

Se demovideoen for å få innblikk i VR-opplevelsen!

 

Les mer om prosjektet

  • Les innsiktsrapporten her.
  • Les prototypespesifikasjonen her.

Publisert: 14. august 2022
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram