Medieinnovasjon blomstret denne våren

Våren 2020 ble mediestudenter ved UiS utfordret på å lage prototyper av eksisterende prosjekter som en del av sin eksamen.
Studentene ved UiS pitchet sine prototyper foran flere eksperter innenfor entreprenørskaps-miljøet. Her er Check.it-gruppen med sin versjon av Factiverse. Foto: Lars Nyre
Publisert: 28. august 2021

Mars i år sto klassen i redaksjonell prosjektutvikling og entreprenørskap klare for å pitche sine prototyper. I samarbeid med tipps, quest og factiverse ble klassen delt i tre grupper. Eksamensoppgaven ble å opptre som konsulenter, hvor de skulle se på prosjektene med nye øyne. Under selve eksamen ble alt de hadde kommet opp med presentert av dem selv - video, nytt design, ny forretningsplan og nye ideer.

Se prototypene her:

> Check.it < - Prototypen av Factiverse. En kilde-sjekker ment for studenter for å effektivisere skriveprosessen.
> Tipps vol. 2 < - Prototype av Tipps. En oppdatert versjon av tipps ment for å engasjere flere unge brukere.
Passasjen - Prototype av Quest, et hjelpemiddel for journalister. Grunnet hensyn til anonymitet er ikke denne prototypen lagt ut.

Tipps vol.2 forteller problemer "ungdommen Nora" har knyttet til tipsing til juryen. Foto: Lars Nyre

Samarbeid med reelle oppdragsgivere

Faget skal gi studentene kunnskap om å utvikle egne prosjekter og hvordan mediehus og produksjonsselskap fungerer. I slutten håper man at studenten skal sitte igjen med kunnskap om redaksjonelt arbeid og entreprenørskap.

"Fordelen med dette emnet er å tilby en ekstrapakke med metodeferdigheter som bransjen etterspør: Utvikling av nytt medieinnhold av god kvalitet. Deretter å kunne utvikle og presentere medierelaterte ideer/produkter gjennom arbeidet med en forretningsplan" sier Margareth Pollestad, emneansvarlig for prosjektutvikling og entreprenørskap.

Emnet fungerer nærmest som en plattform mellom studenter og bransjen, hvor oppgavene er knyttet til reelle oppdragsgivere, noe Pollestad også håper emnet skal gjøre. "Vi håper at studenten ved å ta dette emnet opplever det å ta initiativ og banke på noen dører ikke nødvendigvis er skummelt men tvert i mot kan føre til et godt arbeidsforhold med en mediebedrift".

Det er ikke å legge skjul på at det meste av undervisning har vært koronaprega siden i fjor. "Av koronarelaterte årsaker ble organiseringen svakere enn ønsket. Nedlukkingen i inngangen av semesteret førte til at man måtte jobbe fra uke til uke og det var vanskelig å finne ut hva som var mulig å gjennomføre av prosjekter og samlinger", forteller Pollestad. Faget varer fra januar til mars. Det er et intensivt fag hvor de i løpet av disse månedene jobbet med to større prosjekter: Lyspæren og Entreprenørskap med fokus på AI.

Innovasjon har stått og står i kø

Check.its prototype har to funksjoner: "Learn" og "verify". Foto: Lars Nyre

I eksamensprosessen ble de tre gruppene tildelt hvem de skulle samarbeide med. Studentene jobbet hard med å sette seg inn i produktene, få dypere forståelse for så å kunne se alle

mulighetene som lå i produktet. Forretningsplaner ble laget og brukerintevju ble gjort. Dette ga studentene en bedre forståelse i hvilken retning de skulle ta prototypen. Nytt desgin, pitch videoer og presentasjoner ble også laget.

Foto: Lars Nyre

I juryen var blant annet Hilde Garlid, kommunikasjonsansvarlig for Validé og Isabel Næss, ansatt i Innovasjonsavdelingen på UiS, Leder for Levelup gründerinkubatoren. Begge var imponert over hva studentene hadde fått til og pitchene deres.

"Jeg synes det var høy kvalitet på pitchene. Alle viste forståelse for problemstilling, og det å forstå problemet er minst like viktig som å komme opp med en løsning" sier Garlid. Med reelle utfordringer gir dette studentene god trening i å tenke på hvem løsninger, tjenester eller teknologi skal være til nytte for.

I følge Garlid er mediebransjen den som kanskje har opplevd størst omveltning, og at innovasjoner har stått og står i kø i denne industrien. Hun mener derfor det er viktig at studentene får erfaring gjennom fag som dette, fordi de fleste medie og journalist studenter kommer til å jobbe med teknologiutvikling.

"Det kom også tydelig frem at dette er studenter som er trent på å være kreative og finne nye løsninger. De bruker sine erfaringer fra studiet til nyskapning og kreativtenkning." forteller Næss og understreker at studentene fikk vist frem at de har god forretningsforståelse.

Digital åpning på 1 uke

Det ble en pangstart på semesteret da studentene fikk i oppdrag å lage en digital åpningsseremoni på begrenset tid for level-ups åpning av bygget Lyspæren ved UiS. Med hjelp fra Elisabeth Røvær fra Screen story som produsent, gjorde studentene det meste av arbeidet selv. Som forarbeid fikk studentene innføring i forskjellige forretningsplaner, brukerintervju og pitch. Margareth Pollestad har forteller at de var usikre om de skulle ta på seg prosjektet eller ikke, da prosjektet var stort og tiden liten.

"Å lage digital åpningsfest er noe vi ikke har gjort før. Det ble en utfordring med hensyn til både arbeidsmengde og superkort utviklings- og produksjonsperiode. Studentenes innsats var formidabel" sier Pollestad. Hun legger til at selv om tiden ble kort og intens, var det likevel en stor fordel at studentene fikk jobbe med bransjen.

Isabel Næss og Minnah Fahmida Haniffa, leder av lyspæren, var kundene i prosjektet. De ble med fra start til slutt for å kunne samarbeide med studentene. I starten var det et møte hvor studentene presenterte ideene sine for hvordan man best mulig kunne gå frem med å utføre prosjektet. Kort tid etter startet produksjonen og både Næss og Haniffa var til stede og observerte.

"Samarbeidet gikk kjempebra! Vi har fått et produkt vi mener gir verdi til mottakeren. Vi er også imponert over profesjonaliteten i prosjektet fra begynnelse til slutt - studentene leverte kreative forslag til innhold, og de tok eierskap til innholdsutviklingen fra første start" forteller Næss.

Og etter en vellykket eksamen og godt gjennomført semester er det viktig med påspandert lunsj! Foto: Lars Nyre

Publisert: 28. august 2021
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram