Innovasjon i med- og motvind 🌬️🍂🍃

Med høyfjellet som base utvikler stipendiat Rebecca Nedregotten Strand ved Universitet i Bergen og vi - tre forskningsassistenter fra Høgskulen i Volda - en digital opplevelse, tilpasset de barske forholdene på Dovre. Bli med oss på en tur ut i feltet der vi jobber med innovasjon i med- og motvind, i Moskusens og Villreinens rike.
Publisert: 18. oktober 2022

Dette er den tredje feltturen med “Dovrefjell-prosjektet”, der vi utvikler en lydbasert mobilguide, ved navn Fortidsfinnaren, for Kongevegen over Dovrefjell. Det er spennende å se hva som skjer når NRK sin arkivlyd kobles sammen med den historiske ruten. Samtidig byr plasseringen på flere tekniske utfordringer. Heldigvis har vi med oss et allsidig team, bestående av forskningsassistentene Vedat Sevincer (systemutvikler) og Iris Anne Osen (mediedesigner) i felt, fulgt av Danielle Kim (animatør) og prosjektleder Rebecca på avstand.

Turen starter Mandagen den 26 September på Åndalsnes stasjon. I det vi stiger inn på Dovrebanen stiger vi samtidig inn i et naturvernområde som strekker seg helt fra Romsdalen frem til vårt reisemål, Dovre. Til sammen utgjør Reinheimen og Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalparker et av Nord-Europas største verneområder for bl.a. Villrein, noe som virker inn på hvordan vi tenker om turisme og utvikling i vårt arbeid. Togturen gir oss et godt overblikk over området vi nå reiser inn i. Mens jeg (Iris) hviler blikket på landskapet følger Vedat våre bevegelser via appen.Toget stopper rett utenfor Norsk Villreinsenter på Hjerkinn som blir vår feltstasjon under de neste dagene.

1-2-3, testing…

Når vi har funnet oss vel til rette på Villreinsenteret begynner vi å forberede neste etappe av turen. Med oss har vi en del utstyr, bl.a. en beta-versjon av mobilguiden, med gps-posisjonering og noe innhold. Vi tar også med noen grafiske skisser som vi vil teste ute i forskjellig lyssettinger. 

Montering av kamerautstyr på Villreinsenteret.

 

 

 

 

 

 

 

Det er viktig at innholdet er godt synlig utendørs og at det står i kontrast til omgivelsene. De sterke fargene på fjellet har vært en inspirasjonskilde til designet.

Dag én henger tåken lavt over Hjerkinnhøe, der ruten vår starter. Vi legger opp til orientering denne dagen, med målsetting om å nå de laveste punktene på ruten. Vi ender opp med å gjøre mer enn vi har planlagt, både å teste de ut viktigste funksjonene i systemet og å dokumentere turen med bilder og feltnotater underveis. Dessuten fikk jeg samlet inn fargekoder og teksturer fra det praktfulle høstlandskapet som skal brukes til neste iterasjon i designet. Testen fra dag én viser at både posisjoneringen og avspillingen av innholdet fungerer greit, til tross for sviktende internet-dekning. Dette da vi benytter komprimerte lydfiler for å korte inn på nedlastingstiden. Vi finner også ut av at det er lett å gå forbi punkt dersom man navigerer utfra visuelle ledetråder langs ruten, som f.eks. skilt eller varder. Til sist gjorde vi et funn som vi ikke kan dele; den beste plassen for å plukke bær langs ruten.

Bærplukkings-pause ved Eysteinkyrkja etter en vel gjennomført tur.

 

 

 

 

 

 

En rute i appen angir forskjellige informasjonspunkt underveis.

 

Dag to legger vi opp til en noe brattere stigning for å nå toppen av Hjerkinnhøe. Etter en rask innsjekk med teamet på bakken legger vi ut på tur, men klarer å passere rutens første punkt, igjen... Vi blir enige om at et lydbasert varslingssystem vil være viktigere enn visuell veiledning, da man av praktiske grunner (kulde, batteri) ikke alltid kan ha skjermen oppe mens man går. Vi innser at vi må bli mer kritiske til vår bruk av medieform da “innovasjonen er å finne noe som er riktig for plassen”. Vår planlagte grafikk og AR kan virke overflødig dersom det ikke er praktisk å benytte seg av underveis. Tester med brukere i felt, til forskjellige tider på sesongen, vil være avgjørende for å finne frem til den beste løsningen for akkurat denne strekningen av Kongevegen over Dovrefjell. 

Følg med videre!

Les gjerne mer om dette i vår kommende artikkel, når vi tester under åpningen av Kongevegen (planlagt våren 2023)! 


Publisert: 18. oktober 2022
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram