Hvordan bli entreprenør på ni uker

For tredje år på rad samlet sisteårsstudentene på journalistikk og fjernsyns- og multimedieproduksjon seg i faget Redaksjonell prosjektutvikling og entreprenørskap, også kjent som BFJ302. Kurset har som mål å bidra til at studenter får erfaring med prosjektutvikling og entreprenørskap gjennom å samarbeide med lokale mediehus og start-ups.
Studentene satt ofte i grupper og jobbet. Her er Oda Bjønnes Hanslien, Caroline Malmari, Åshild Thomassen Ramsdal og Sanna Kimsås sammen med Espen fra FerdaCast. Foto: Lars Nyre
Publisert: 29. juli 2022

For de fleste i mediebransjen er det ikke uvanlig å måtte jobbe frilans eller starte noe selv, og det er nettopp dette BJF302 skal forberede studentene på. Kurset strekker seg over ni raske og innholdsrike uker. Allerede i uke 2 får studentene sin første oppgave hvor de skal utarbeide et forslag til en serie som ble presentert for Kristina Thomsen, tidligere innkjøper i NRK. Etter dette ble skriveblokker, kamera og fokus rettet mot hjemmeeksamensoppgaven.

Studentenes soundpin prosjekter:

SoundLane av Martin Simenrud, Åshild Thommasen Ramsdal, Mikael Brønmo Hansen, Caroline Malmari og Bjørn Olav Mygland.
Hyggetur av Thomas Klakegg, Caroline Jensen, Sanna Kimsås, Giancarlo Gutierrez og Sindre Hjelmen.
Nostalgi av Ninnie Therese Rogne Nilsen, Lorena Jaques Santos, Luisa Fernanda Sossa Pinzon og Marie Fosse.
Hvilepuls - Finn roen med oss! av Justus Nicolai Jensen, Tuva Hilton, Nawar Nassar Alghousini og Ida Nummestad.
Lydjakt - Gjør turen lærerik og morsom for barna! av Oda Bjønnes Hanslien, Tonje Thorstad Kildal, Marte Charlotte Endal, Kevin Rex Norlander og Silje Skogstrand Moe.

Nye samarbeid

Oppgavene studentene får fornyes hvert år for at studentene skal oppleve de som relevante i forhold til behovene i et arbeidsmarked. I tillegg til serie-oppgaven var samarbeidet mellom studentene og Geir Inge Lerang og Espen Systad i firmaet FerdaCast også nytt. Sist nevnte holder på å utvikle mobilappen "SoundPin" som oppgaven til studentene tok utgangspunkt i.

"Oppgaven må være av en slik art at den gir det læringsutbyttet vi ønsker for studentene og slik at ekstern samarbeidspartner får noe igjen for å bruke tid på oss. Dette er i form av kreative løsninger for den medierelaterte teknologien de får til utvikling." sier emneansvarlig Margareth Pollestad om oppgavene studentene fikk i år.

Studentene ble delt inn i fem grupper og har hatt som jobb å lage konkrete forslag til hva slags interaksjon og innhold appen kan levere til brukere. "SoundPin" appen baserer seg på lokasjon, lydinnhold og sosiale medier-interaksjon. Studentene har derfor laget såkalte "soundpins" hvor de har planlagt, tatt opptak og redigert innhold.

Kontakt med talenter som kan passe organisasjonen, ny kompetanse og mulighet til innspill i produktutvikling fra en yngre målgruppe er positive sider ved samarbeid mellom studenter og bedrifter i følge Geir Inge Lerand fra SoundPin. 

Internt i gruppene ble de også delt inn i arbeidsområder, slik som man vanligvis ville ha gjort i en gründer bedrift. De har skrevet forretningsmodeller, gjort intervju med målgruppen og laget en presentasjonsvideo for å vise frem løsningen sin.

Nostalgi-gruppen holder pitchen sin. Lorena Jaques Santos (helt til venstre), Luisa Fernanda del Mar, Ninnie Therese Rogne Nilsen og Marie Fosse (helt høgre). Foto: Nora Storebø

Presentasjon foran jury

Kurset ledes opp mot å vise frem det harde arbeidet foran en bransjejury bestående av Kristina Thomsen, rådgiver i Ungt Entreprenørskap Rogaland, Tor Anders Voldsund, forretningsutvikler i Schibsted Kyst og Hilde Garlid, rådgiver i Validé. En etter en går gruppene frem og viser visjonen deres for "SoundPin" for å så få tilbakemelding fra juryen.

"Vi var imponerte over besvarelsene.  De var flinke til å se både innholdsmessige muligheter/begrensninger samt til å forstå det kommersielle.  Ikke minst var de veldig gode til å formidle." forteller Geir Inge Lerang fra SoundPin.

Dette er det tredje året faget blir holdt, og som de fleste treåringer har det gått gjennom en del forandringer siden det kom til verden. Etter fullført kurs har emneansvarlig Margareth Pollestad og faglærer Lars Nyre hatt en evaluering av faget. Her kan studentene komme med både positive og negative tilbakemeldinger.

"Jeg har oppfattet det slik av tilbakemeldingene at studentene liker arbeid- og undervisningsformen og at læringsutbyttet var bra i forhold til vår intensjon." sier Pollestad.

Frisk pust i et teoretisk utdanningsløp

Journaliststudent Martin Simenrud var en av studentene i årets kurs. I artikkelen sin "Bygger bro mellom utdanning og næringsliv" skriver han om sin egne opplevelse av å ta emnet.

"Denne muligheten satte derimot studentene i kontakt med bransjefolk av alle slag. Anerkjente filmfolk, seriegründere med internasjonal erfaring, fotografer og journalister med betydelig freelance erfaring, og ikke minst høyst relevante samarbeidspartnere og organisasjoner. Det kan ikke beskrives som noe annet enn et frisk pust, i det ellers teoretiske utdanningsløpet." skriver han i artikkelen sin.


Publisert: 29. juli 2022
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram