Store ideer for miniatyr prosjekt

Studenter ved siste året journalistikk og fjernsyns- og multimedieproduksjon har for femte år på rad vært ideutviklere i faget Redaksjonell prosjektutvikling og entreprenørskap. Dette året har samarbeidet vært med Rogaland Miniatyr.
Elin Ødegård, prosjektleder for "Miniquest", med miniatyr modellen for Roagland i Miniatyr, laget av Jorunn Hodne. (Foto: Lone Nyløkken)
Publisert: 2. mai 2024

Lære Rogalendingene mer om eget fylke

Rogaland i Miniatyr er et prosjekt av gründer Jorunn Hodne. Målsettingen er å lære Rogalendingene mer om eget fylke gjennom miniatyrmodeller fra steder med spesiell betydning for de ulike kommunene.

Det er her studentene har kommet inn - De har laget prototyper ment for mobilbruk eller nettbrett, for å engasjere og immersere de som opplever modellene. De har utviklet konsepter for innhold og løsninger som forskjellige målgrupper trolig vil like. Studentene har fått utnytte sin kunnskap som historiefortellere og journalister, og har blitt utfordret på bruk av det digitale verktøyet VEV og sine entreprenørskapsferdigheter.

Under kan dere trykke dere videre for å lese mer om hver prototype.

MiniQuest

Utviklet av Elin Ødegård, Hilde Olaussen, Sofie N. Grønås og Johannes Helland-Hansen.

Seila

Utviklet av Siri Storesund Hansson, Einar Steensnæs Engedal, Iver Schøyen Løkken, Lene Borchgrenvik og Anna Rosé Walderhaug.

Sitizens

Utviklet av Joakim Midtbø Viland, Thea Malene Barø, Johanna Sæle Instebø, Jacob Bowitz Jensen og Florian Werner.

Miniatyrmysterier

Utviklet av Audun Fossheim, Tjalfe Oure, Jacob Wadel og Marit Løklingholm.

Høy kvalitet på gruppeprosjektene

Redaksjonell prosjektutvikling og entreprenørskap har generelt et høyt nivå hvor studenter  jobber sammen i grupper gjennom en kort tid for å utvikle og pitche sine ideer.

"Jeg opplever at de aller fleste studentene på kurset er veldig motiverte. Det forventer jeg også ettersom det er et emne de selv velger å delta på" forteller emneansvarlig Margareth Pollestad.

Likevel nevner hun at gruppene i år har vært flinke på å gjøre en jevnt god jobb i utvikling av prosjektene, og at dette synes gjennom en høy kvalitet på alle prototypene. Hun trekker også frem Jorunn Hodne som en ideell oppdragsgiver.

Jorunn Hodne holdt ikke tilbake på ros til studentene etter presentasjonene. (Foto: Lone Nyløkken)

"Hun har delt raust med sine erfaringer som entreprenør, inspirert til utvikling og har selv bakgrunn som audiovisuell forteller. Hun kunne derfor møte studentene på deres hjemmebane" sier Pollerstad.

Den store pitchedagen

10.mars var siste dag av kurset for i år. Studentene har brukt uker på å utvikle prosjektene sine og forberede til pitch. Hvert år er det et ekspertpanel med eksterne samarbeidspartnere som stiller opp for å gi tilbakemelding på prosjektene. I år stilte Hilde Garlid, kommunikasjonsmedarbeider i Validé og Innovasjonspark Stavanger, Jon Trygve Kjerstad, forretningsutvikler i Validè, Kristina Thomsen, prosjektleder i Ungt Entreprenørskap Rogaland og Jorunn Hodne, Rogaland i Miniatyr.

(Bildene kan trykkes på for å se de i større format. All foto av Lone Nyløkken).

Progresjonsmandag

Nora Storebø og Lone Nyløkken under fjorårets pitch. Stolte av studentene de har veiledet! (Foto: Helene Høylandskjær)

Progresjonsmandag ble innført i fjor etter forslag fra tidligere vitenskapelig assistent Nora Storebø. Konseptet er at alle gruppene er innom de vitenskapelige studentene på et fast tidspunkt hver uke. Der får de veiledning og mulighet til å sette seg mål for hva de ønsker å få gjennomført i løpet av uken.

Kurset avvikles på 9 uker og har høyt krav til deltakelse om prosjektene skal bli ferdigstilt. Tidligere har studenter blitt oppfordret til å møtes på campus en dag i uken på eget initiativ, men det har merket at å ha en dag i uken fast med veiledere har hatt positiv innvirkning.

"Jeg har fått tilbakemelding om høy deltakelse på progresjonsmandagene. De får fokusert på gjeldene utfordringer og får faglig veiledning fra kompetente assistenter. At alle gruppene jobbet i samme areal der veilederne var tilgjengelig har nok også hatt en positiv smitteeffekt" forteller Pollestad.

Finne eksterne samarbeidspartnere

Redaksjonell prosjektutvikling og entreprenørskap føles ekstra virkelighetsnært da de hvert år samarbeider med en eller flere eksterne samarbeidspartnere.

Jeg har spurt Margareth Pollestad hva hennes fremgangsmåte for å finne samarbeidspartnere er.

"Jeg er tilhenger  av å gå metodisk tilverks, men jeg må innrømme at her har veien blitt til mens jeg går" sier Pollestad.

Etterhvert har hun fått noen verktøy i kassen sin:

  1. Kontinuerlig jakte på pågående prosjekter de kan få være en del av i en periode
  2. Se mulighet i prosesser eller uløste oppgaver der de kan utarbeide et prosjekt med en ekstern aktør. Her gjelder det å se muligheter, presentere dem og sikre at det blir et vinn-vinn-samarbeid.
  3. Fantastiske samarbeidspartnere som Validè. De har flere ganger kanalisert prosjekter i utvikling og som kan være et samarbeids prosjekt for emnet til Pollestad. Ungt Entreprenørskap Rogaland er også en kilde tips og ideer til nye prosjekter og samarbeidspartnere. Teklab-medlemmer har også inspirert og stilt opp.
  4. Det har også hendt at hun har fått forespørsel om prosjektarbeid fra noen som har hørt hva de holder på med. Her kan det dukke opp gull!

Neste skritt blir å finne et møtested hvor man kan presentere kurset og utviklere hvor man kan presentere behov og at kreative krafttak kan finne de.

Når man endelig har en god ekstern samarbeidspartner, kan man legge seg tilbake og slappe av sånn som denne miniatyren i modellen til Jorunn Hodne. (Foto: Lone Nyløkken

Publisert: 2. mai 2024
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram